Raudteevedaja EVR Cargo veomaht vähenes üle viiendiku

 (4)
Ahto Altjõe, EVR Cargo
Ahto Altjõe, EVR Cargo

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht vähenes mais mullu sama ajaga võrreldes 11% 986 000 tonnini, esimese viie kuu kogumaht 5,4 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 22%.

EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul vähenes maikuus veomahtude languse ulatus eelmiste kuudega võrreldes mõnevõrra, samas on viie kuu lõikes mahajäämus mullusest tulemusest endiselt üle viiendiku. “Ka maikuu veomaht jäi paraku alla miljoni tonni ning lähikuud ei näita olulist paranemist,” märkis Altjõe. “Suurimad tagasilöögid on esinenud konteinervedudes ning lahtisel veeremil veetava tehnika osas, kus langusprotsendid ulatuvad viiekümneni, kuid rõõmustav on väetiste kaubaveo suurenemine peale korralist katkestust klientide tehastes,” lisas Altjõe.

Mineraalsete vedelate kütuste veomaht vähenes mais mullusega võrreldes 14% 321 000 tonnini, samas väetiste vedu suurenes 23% 290 000 tonnini. Puistekaupu veeti 28% vähem, ehk 46 000 tonni ning keemiakaupu 33% vähem, ehk 82 000 tonni. Põlevkivi veomaht vähenes suveperioodi tõttu 21% 152 000 tonnini. Konteinerite veomaht kahanes mais mullusega võrreldes 52% 3285 konteinertingühikuni (TEU).

Mais oli EVR Cargole olulisimaks kaubavahetuspartneriks Venemaa 551 000 tonniga, kasvades aastaga kaks protsenti. Valgevene suuna veomahud kasvasid 156% 112 000 tonnini, Läti mahud vähenesid 61% 37 000 tonnini ning Kasahstani mahud 95% seitsme tuhande tonnini. Kaubavahetus Leeduga kasvas 63% 63 000 tonnini.

Seotud lood:

Transiitvedude maht ulatus mais 658 000 tonnini, moodustades 67% kogumahust ning vähenedes möödunud aasta maikuuga võrreldes kuus protsenti.

Viie kuuga ulatub EVR Cargo kaubaveomaht kokku 5,4 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 22%. Mineraalseid vedelaid kütuseid on veetud kokku 2,04 miljonit tonni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35%. Väetiste veomaht on suurenenud 12% 1,46 miljoni tonnini. Keemiakaupade vedu vähenes 17% 391 000 tonnini, põlevkivi veomaht vähenes 11% 917 000 tonnini ning puistekaupade veomaht langes 50% 154 000 tonnini.

Konteinerite veomaht viie kuu jooksul on 43% eelmisest aastast väiksem, moodustades kokku 18 325 TEUd.

Esimese viie kuu transiitvedude maht ulatus 3,52 miljoni tonnini, moodustades kogumahust 65%. Transiitvedude maht jääb samal perioodil mullusele tulemusele alla 26%.

Eesti Raudteest eraldunud tütarettevõtte EVR Cargo ülesandeks on raudteeveo-ettevõtjana kaubavedude teostamine klientidele ning vagunite ja vedurite rentimine. Ettevõtte koosseisu kuulub ka veeremi remondi ja hooldusega tegelev Tapa Depoo ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.