Raul Puusepp: juhtimist võib võrrelda spordiga – tugev on meeskond, kes tugineb headele üksikmängijatele

 (1)
Raul Puusepp
Raul PuuseppFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Kõige konkurentsivõimelisemaks jaekaubandusettevõtteks 2013 kuulutati Tallinna Kaubamaja. Ettevõtte juhatuse esimees Raul Puusepp võrdles juhtimist spordiga, kus tugev meeskond tugineb headele üksikmängijatele.

Ettevõtte juhtimine on meeskonnamäng ning kõige olulisem on leida õiged, hästi koos töötavad ja motiveeritud inimesed. Nagu spordiski, on siin tugevad just need meeskonnad, kes toetuvad sobivatele ning kõvadele üksikmängijatel. Siis jääb veel püstitada põhjalikult läbimõeldud eesmärgid, luua head töötingimused, motiveerida meeskonda ning üheskoos õige n-ö mänguplaan paika panna. Õige inimene on lojaalne, tark ja sihikindel meeskonnamängija. Sellised meie inimesed suuresti ongi - Tallinna Kaubamaja kontsernis on tugev meeskond. Tänu sellele oleme enam kui pool sajandit edukad olnud.

Kõige enam on meid edasi aidanud eelkõige kliendikeskne mõtlemine - püüame alati tegutseda lähtuvalt tema ootustest ja vajadusest. Viimaste aastate kõige olulisemad otsused on seotud arengu ja laienemisega: konkreetsemalt Selveri keti aktiivne laienemine, sisenemine autokaubandusse ning kingaärisse, oma turvafirma Topsec Turvateenused käivitamine, I.L.U keti laiendamine, suuremahulised arendused meie kaubamajades.

Ülitähtis on klientide lojaalsusprogrammi arendamine ning selle laiendamine kõigis meie ettevõtetes. Kogemus kinnitab, et kliendid ootavad nii tähelepanu kui ka otsest võitu, mida tarbimine ühes ettevõtete grupis neile annab. Kaubamaja kontserni puhul on erakordne just see, et me saame mitmete ärisuundade tõttu aktiivsetele klientidele väga mitmekesiseid võimalusi pakkuda. Edu tagab hea teenindus, õige kaup, töö klientidega ning seda toetavad infosüsteemid - ka siin on toimunud suured positiivsed muudatused, mida klient võib-olla otseselt tähele ei panegi.

2014. aastale läheme vastu optimistlike ootustega, kuid suuri positiivseid hüppeid meie hinnangul lähiaastatel siiski ei tule. Kulud kasvavad, konkurents tiheneb ja tavapärane mõõdukas turu kasv ei kindlusta kasumlikkuse säilimist. Seega oleme orienteeritud laienemisele ja sisemise efektiivsuse kasvule. Samuti otsime jätkuvalt võimalusi ning sünergiat uutes ärisuundades.

Lähiaastate peamine suundumus on kogu majanduses rahulik kasv, mis ei tule küll kiirelt ja kergelt, kuid sammhaaval siiski. Tähtsad on ühtviisi nii kasumlikkuse parandamine kui ka ettevõtte väärtuse kasv. Mõlemad saavad tulla üksnes kliente lojaalsuse ja rahulolu kaudu - selle poole me püüdleme. Iga päev.

Algallikas konkursi koduleht.