RB Raili nõukogu määras Rubesa asemele ajutise tegevjuhi

 (1)
Rail Baltic
Rail BalticMadis Veltman

RB Rail AS nõukogu määras täna pärast tegevjuhi ja juhatuse esinaise Baiba Rubesa tagasiastumist ettevõtte ajutiseks tegevjuhiks finantsjuhi ja juhatuse liikme Ignas Degutise.

Degutise sõnul on ühisettevõttel RB Rail suur potentsiaal kiirendada projekti arengukäiku. “RB Rail jätkab tööd täisvõimsusega ning keskendub raudtee kõikide osade üksikasjalike tehniliste juhiste arendamisele. Lisaks soovime võimalikult kiiresti lõpule viia Rail Balticu pikaajalise äri-, tegevus-, ja taristuhaldamise kavad, mis määravad projekti edu tulevikus,” lisas Degutis.

Ajutise tegevjuhi sõnul töötab RB Rail jätkuvalt projektile pikaajalisema rahastuse võimaldamise suunas ja otsib lahendusi, et koostada ühisettevõttele jätkusuutlik eelarve järgnevaks kaheks aastaks.

Degutis lisas, et Rubesa märkimisväärset panust projekti arengusse tegevjuhina selle ellukutsumisest alates hinnatakse kõrgelt. “Nende aastate jooksul on ta suutnud üles ehitada motiveeritud ja laialdaste teadmistega professionaalse meeskonna. Samuti luua tõhusa ja läbipaistva organisatsiooni ning hangete teostamise struktuuri,” ütles ta.
Rail Baltica projekteerimise faasiga on alustatud kõigis kolmes Balti riigis. Lisaks ratifitseerisid Eesti, Läti ja Leedu parlamendid 2017. aastal riikidevahelise kokkuleppe, millega kinnitati pikaajalist pühendumust Rail Baltica projekti arendamisele. Samuti on allkirjastatud kolmas Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetusleping, mille väärtuseks on enam kui 800 miljonit eurot.

Ignas Degutis on majandusspetsialist, kellel on laiaulatuslikud kogemused finantshalduse, sh riigi majanduse jaoks strateegilise tähtsusega projektide teostatavusuuringute koostamise, rahastamiskavade ja lepingualaste läbirääkimiste vallas. Degutis ühines RB Raili meeskonnaga kui finantsjuht ning nimetati juhatuse liikmeks 24. aprillil 2017. Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad finantsökonoomikas.