Redgate Capital on laiendamas tegevust


Redgate Capital on laiendamas tegevust
avatudFoto: Andres Putting

Redgate Capital-i lähiaja eesmärkide täitmiseks kujundati Redgate Capital osaühingust ümber aktsiaseltsiks.

Redgate Capital-i tegevusvaldkonnad on finantsnõustamine (Corporate Finance), varahaldus ning alternatiivsed investeeringud.

Redgate Capital-i aktsiaseltsiks ümberkujundamise eesmärk on pakkuda senisest professionaalsemaid teenuseid, eelkõige finantsnõustamise valdkonnas. Samas on Redgate Capital-i grupp laiendamas oma tegevust kõigis allpool kirjeldatud tegevusvaldkondades.

Finantsnõustamise valdkonnas on ettevõte 2009. ja 2010 aasta jooksul edukalt lõpule viinud 12 tehingu nõustamise. Lõpetatud tehingute hulka kuuluvad Loksa Laevatehase ostu nõustamine, Sportland International Group-i nõustamine kapitali restruktureerimisel, Norby Telecom-i müügi nõustamine Linxtelecom-ile, ABC Grupi võlakirjade restruktureerimine, Creditstar-i võlakirjade emiteerimise nõustamine. Hetkel nõustab Redgate Capital 6 tehingut kapitali kaasamise ja ettevõtete ostu- ning müügiprojektide raames.

Lisaks finantsnõustamisele pakub Redgate Capital grupp varahalduse (Redgate Asset Management AS, millele on Finantsinspektsiooni poolt antud fondivalitseja tegevusluba koos õigusega osutada väärtpaberiportfelli valitsemise ja investeerimisnõustamise teenuseid) ja alternatiivsete investeeringute (Redgate Alternative Investments) teenuseid.

Redgate Capital alustas ettevalmistavat tegevust 2008. aasta teisel poolaastal, reaalne majandustegevus algas 2009. aastal. Käivitusperioodi kulusid arvesse võttes teenis ettevõte 2008. aastal kahjumit 3,1mln krooni. 2009. a iseseisvalt teenis ettevõte tulu 10,2 mln ning kahjum moodustas 1,4 mln krooni. 2009. aasta teisest poolest on uute tegevusprojektide kriteeriumiks kasumlikkuse saavutamine.