Reformierakondlaste arupärimine Simsonile: Vene vaguniäri tekitab väga suuri küsimusi. Kas makstud on 2,5 miljonit rohkem?

 (213)
Lisatud EVR Cargo juhi selgitused
Reformierakondlaste arupärimine Simsonile: Vene vaguniäri tekitab väga suuri küsimusi. Kas makstud on 2,5 miljonit rohkem?
Foto: Raivo Tasso

Reformierakondlased saadavad täna minister Kadri Simsonile arupärimise seoses AS EVR Cargo Venemaa vagunitehinguga. Mitmed otsused tunduvad neile kahtlased või ei ole otsuseid tegelikult üldse vastu võetud. 500 vaguni osas on aga ostuleping tehtud ning väidetavalt kehvadel tingimustel.

Reformierakondlaste pöördumise tekst:

Meile teadaolevalt on Teie valitsemisalas tegutsev Eesti Vabariigile kuuluv äriühing AS EVR Cargo 2016. aasta lõpust menetlenud äriplaani soetada Vene Föderatsioonist ca 1000 raudteevagunit nende rendile andmiseks Vene Föderatsioonis. Ettevõtte nõukogu on selles küsimuses langetanud kaks otsust, kuid nõukogu enda hinnangul on need "kahjuks ebamäärased". Tänaseks on AS EVR Cargo sõlminud ostutehingu 500 vagunile. Nagu selgub ettevõtte nõukogu märgukirjast Teie kui AS EVR Cargo omaniku esindaja ja üldkoosoleku poole, puudub selle tehingu kohta nõukogu otsus. AS EVR Cargo nõukogu palus Teilt kõnealuse äriplaani heakskiitu, mida Te pole seni andnud. AS EVR Cargo nõukogu on oma kirjas samuti leidnud, et "käsitletav äriplaan sisaldab endas igapäevasest äritegevusest kõrgemaid riske ja ootused äriplaanile olid vastuolus heade äritavade ja konservatiivsuse printsiibiga".

Lisaks sellele, on meieni jõudnud väide, et Venemaalt 200+300 vaguni ostulepingu sõlmis AS EVR Cargo ilma konkursita. Täpsemalt väljakuulutatud konkurss luhtus ja vagunitehing tehti pärast luhtunud konkurssi oluliselt kõrgema hinnaga kui oli madalaim pakkuja konkursil. Konkursil pakuti vaguneid hinnaga umbes 30 000 eurot vaguni eest, osteti hinnaga 2 400 000 rubla ehk umbes 35 000 eurot vaguni eest. Lihtne arvutus näitab, et maksti 2 500 000 eurot rohkem, kusjuures konkursil pakkujad ettemaksu ei nõudnud, ostutehing nägi selle aga ette. Ostjaks oli EVR Cargo 100% tütarettevõtte Wagonpro AS ja lepingud sõlmiti ajavahemikus 15-30.05.2017

Seotud lood:

Sellega seoses küsime:

1. Kelle otsusel sõlmiti 500 Vene Föderatsioonis kasutusele tuleva vaguni ostulepingud?

2. Kui on olemas AS EVR Cargo nõukogu või üldkoosoleku otsus tehingu sõlmimiseks, siis kas Te saaksite palun need esitada?

3. Kui punktis 2 nimetatud otsuseid ei ole, siis palume selgitada, mis põhjusel sõlmib riigile kuuluva ettevõtte juhatus järelvaveorganite kooskõlastuseta tehinguid, mis ilmselgelt väljuvad tavapärase äritegevuse raamest?

4. Kas Te olete 1000 vaguni ostu toetava äriplaani heaks kiitnud ja kui siis millal? Nõukogu otsus äriplaaniga edasi mineku kohta ütleb, et nõukogu "allub ministri kui üldkoosoleku korraldusele". Kas Te olete selles asjas nõukogule korralduse, juhise või otsuse andnud?

5. Kas AS EVR Cargo nõukogu ja/või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on analüüsinud või palunud Välisministeeriumil, Kaitsepolitseiametil ja Välisluureametil analüüsida tehingu võimalikku vastuollu minekut EL sanktsioonidega Venemaa suhtes, tehingu võimalikke poliitilisi riske ja võimalikku mainekahju Eesti Vabariigile?

6. Kui jah, siis palume analüüsi tulemust. Kui ei, siis palume põhjendada, miks sellist, äärmiselt sensitiivset välispoliitiliste mõjudega otsust ei ole vastavalt analüüsitud?

7. Kas vastab tõele, et Teie valitsemisala riigiettevõte on ostnud ilma konkursita ja ilma nõukogu ja üldkoosoleku otsuseta, kuid mõlema vaikival nõusolekul Venemaalt 500 vagunit kõrgema hinnaga kui pakuti konkursil viie ettevõtte poolt? Miks?

Reformierakonna süüdistustele vastab EVR Cargo juht Raul Toomsalu:

- Igasugune koostöö sanktsioonide all olevate ettevõtetega on välistatud. Vagunid ja vagunite äri pole sanktsioonide all;

- Kõik vagunid on ostetud konkursiga vastavalt hetke turuhinnale;

- Vagunid ei ringle ainult Venemaal, vaid kogu 1520 raudteel, sh ka Soomes, Lätis, Leedus, Ukrainas, Kasahstanis jne;

- Tegemist ei ole uue ärisuunaga, sarnane tegevus toimub juba ka täna; toimus ka eelmiste valitsuste ajal;

- Kõik ettevõtte investeeringud on põhjalikult läbi analüüsitud ning kaasnevad riskid tuvastatud ja arvesse võetud;

- Riskide hajutamiseks on EVR Cargol 5-6 erinevat äritegevust, vagunite rent on ainult üks neist;

- Täna on prioriteet erainvestori leidmine tütarettevõttesse Wagonpro, kus vagunite rent toimub;

- Uusi vaguneid on igal juhul vaja, kasvõi Eesti sees kaupade liigutamiseks, EVR Cargo olemasolev vagunipark on suures osas kasutusea piiril;

- Sarnast äri idas teevad ka teised Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtted, näiteks Saksamaa börsiettevõte VTG Rail;