Res Publica: Oviir on ravimifirmade käepikendus

 (12)

Res Publica on seisukohal, et inimestel peab jääma vabadus valida apteekide käsimüügis turustavate kallimate originaalravimite või odavamate analoogravimite vahel.

Valikuvõimaluste suurendamiseks peame oluliseks lubada uuesti Eesti turule Ida- ja Kesk-Euroopas toodetud ravimid.

Praegune sotsiaalminister Siiri Oviir esitas Riigikogu liikmena 19. detsembril 2001. aastal Ravikindlustuse seaduse eelnõu § 43 muudatusettepaneku. Siiri Oviiri ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Toomas Vareki poolt esitatud muudatusettepanek on sõna-sõnalt kattuv Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidu poolt 2001. aasta augustis toonasele sotsiaalminister Eiki Nestorile esitatud ettepanekuga. Nimetatud ettepaneku kohaselt rakendataks Eestis soodustingimustel väljastatavate ravimite referentshind mõne “referentsriikides kehtiva sama toimeainega ravimite keskmise kompenseeritava hinnaga.”. Samas öeldakse, et “referentsriikide loetelu kehtestab sotsiaalminister oma määrusega”.

Sellega on sisuliselt püütud luua seaduslik alus, et Eestis tarbitavate ravimite kompenseerimisel võetakse aluseks näiteks Prantsusmaal kehtivad ravimite hinnad, kuid samas jäetakse arvestamata Eesti ja Prantsusmaa elatustaseme ning elanike ostujõu vahe, teatas Res Publica.

Res Publica hinnangul väljendab nimetatud ettepanek selgelt nende ravimifirmade huve, kes soovivad saada jätkuvalt riiklikku kompensatsiooni oma kallitele originaalravimitele.

Res Publica hinnangul saab asendades originaalravimid samaväärse mõjuga, kuid hulga odavamate analoogravimitega esialgsete arvutuste kohaselt aastas kokku hoida ligi 80 miljonit krooni maksumaksja raha.

Res Publica nõuab sotsiaalminister Siiri Oviirilt oma korruptsioonihõngulise parandusettepaneku viivitamatut tagasivõtmist. Ühtlasi leiame, et Eesti avalikkus peab suhtuma täie tõsidusega pr. Siiri Oviiri 5. veebruaril Äripäev Online’ile tehtud avaldusse, milles ta soovis muuta haigekassa nõukogu isikkooseisu. Hoolimata Siiri Oviiri hilisemast taganemisest antud seisukohast näeme selles järjekordset Keskerakonna katset politiseerida meditsiinisüsteemi (nagu seda tehti hiljuti häbenematult Tallinna haiglate juhtkondi vahetades).