Riigiametnike keskmine palk ületab mitmesaja euro võrra Eesti keskmist kuupalka

 (66)
Ministeeriumide ametnike keskmine põhipalk oli aprilli alguse seisuga 2282 eurot kuus.
Ministeeriumide ametnike keskmine põhipalk oli aprilli alguse seisuga 2282 eurot kuus.Foto: Madis Veltman

Kui eelmise aasta detsembri lõpuks küündis Eesti keskmine brutokuupalk 1455 euroni – jäädes eelmise aasta viimases kvartalis siiski alla 1400 euro –, siis värskelt avaldatud riigiametnike palgastatistika järgi on neil Eesti keskmisest palgast 300–400 euro võrra kõrgem töötasu.

Rahandusministeeriumi koostatud ametnike palgaandmete ülevaatest selgub, et ametnike keskmine kuupalk 2018. aastal oli 1754 eurot, kasvades aasta varasemaga 170 eurot ehk 10,7%. Seejuures kohaliku omavalitsuse ametnike keskmine kuupalk oli mullu 19 eurot kõrgem kui riigiametnikel.

Statistikaameti andmetel oli eelmise aasta lõpus Eesti keskmine brutokuupalk 1455 eurot. Mullu neljandas kvartalis jäi see aga alla 1400 euro, piirdudes 1384 euroga. Eelmise aasta keskmine brutokuupalk oli Eestis 1310 eurot.

Rahandusministeeriumi sõnul ühtlustus mullu muutuvpalga ehk preemiate, lisatasude ja tulemustasude osakaal ametnike kuupalgast, moodustudes riigi ametiasutustes 5,8% ning kohalike omavalitsuste ametiasutustes 5,7% palgast.

Selle aasta aprilli alguse seisuga oli ametnike keskmine põhipalk (ilma lisatasusid ja preemiaid arvestamata) eelmise aastaga võrreldes kasvanud 8,8%, küündides nüüd 1588 euroni kuus. Kui riigiametnike keskmine põhipalk oli aprilli alguses 1603 eurot, siis kohaliku omavalitsuse ametnikel jäi see tugevalt alla 1600 euro piiri, piirdudes 1531 euroga.

Seejuures kõige kõrgem palgatase on riigiasutustest põhiseaduslikes institutsioonides ja riigikantseleis, kus aprilli alguses oli keskmine põhipalk 2483 eurot, märkides 7,2%-list kasvu aasta varasemaga. Madalaim on keskmine põhipalk siseturvalisuseasutustest, kaitseväes ja kaitseliidus, kus see on 1348 eurot.

2018. aastal eraldati riigiasutustele üldiseks palgakasvuks lisavahendeid 2,5% palgafondi, palgakasvule on mõju avaldanud ka erisihtgruppidele eraldatud lisavahendid. Näiteks siseturvalisuse valdkonna osade töötajate palgafondi suurendati 2018. aastal 4,5%, sellesse sihtgruppi kuuluvate riigiametnikke arv on suur (politseiametnikud, päästeametnikud, vanglaametnikud).