Riigikantselei kuulutas välja konkursi 15 tippjuhi ametikohale

 (6)
Ka Heiki Loodi ametiaeg saab 2018. aastaga läbi.
Ka Heiki Loodi ametiaeg saab 2018. aastaga läbi.Foto: Ilmar Saabas

Riigisekretär kuulutas täna välja konkursi 15 avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale, mis viiakse läbi selle poolaasta jooksul.

Tippjuhtide valikukomisjoni esimees, riigisekretär Heiki Loot ütles, et kandideerima oodatakse juhtimiskogemusega inimesi, kes soovivad Eesti heaks töötada. „Loodan väga, et palju kandidaate tuleb Eesti eesistumise läbiviimisel osalenud inimeste hulgast, sest nad tegid suurepärast tööd ja tõestasid enda juhivõimeid," lisas Loot.

Konkursile lähevad järgmised ametikohad:

 • maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler,
 • PRIA peadirektor,
 • haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler,
 • haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsler,
 • kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler,
 • majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler,
 • lennuameti peadirektor,
 • tööinspektsiooni peadirektor,
 • rahandusministeeriumi regionaalpoliitika asekantsler,
 • rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler,
 • siseministeeriumi pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler,
 • siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler,
 • justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler,
 • justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler,
 • andmekaitseinspektsiooni peadirektor

2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse kohaselt on avaliku teenistuse tippjuhtide ametikohad viieaastase tähtajaga, ametisse nimetamine toimub avalike konkursside korras ning kõik avaliku teenistuse tippjuhtide konkursid viib läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon. 2018. aastal lõpeb ametiaeg 26-l avaliku teenistuse tippjuhil, kuid näiteks julgeolekuasutuste juhtide ametikohtadele vastavalt seadusele konkursse ei korraldata.

Avaliku teenistuse seadus näeb ette, et vabanevale tippjuhi ametikohale tuleb avalik konkurss välja kuulutada vähemalt kolm kuud enne teenistustähtaja lõppemist. „Et kindlustada konkursside maksimaalne õnnestumine, viime suurema osa konkurssidest läbi 2018. aasta esimesel poolaastal," ütles riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn. Vastavalt seadusele tuleb uued tippjuhid ametisse nimetada 120 päeva jooksul alates kandideerimistähtajast.

Ametikohtade täitmiseks korraldatakse üks konkurss. Kandideerimisel võib kandidaat märkida kuni kolm eelistatud ametikohta.

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti - ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.


Graafika: EPL