Riigikassa jaoks kõigub kulla hind liiga palju

 (15)
Riigikassa jaoks kõigub kulla hind liiga palju
kullakangidFoto: Scanpix/ AFP

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Katrin Rasmann põhjendas, miks ei saa riik paigutada stabiliseerimisreservi vahendeid kulda.

Stabiliseerimisreservi investeerimisstrateegia on valitud eesmärgiga kindlustada eelkõige reservi varade säilivus ja kõrge likviidsus, tulu teenimise võimalus on teisene eesmärk (seda eriti tänases madalate intresside keskkonnas). Kõrge likviidsuse tagamiseks tuleb portfelli kujundamisel arvestada, et soetatavatel varadel ei tohi olla olulist väärtuse muutuse riski, mis on omane toorainetele, sealhulgas kullale.

Stabiliseerimisreservi varad on paigutatud lühiajalise kestvuse ja kõrge krediidireitinguga võlakirjadesse, mis meie hinnangul maandab tänases raskesti prognoositavas turusituatsioonis riske optimaalselt. Võimalused riskide maandamiseks investeeringute diversifitseerimise kaudu on stabiliseerimisreservi investeerimiseesmärke arvestades piiratud – sobivate madala väärtuse muutuse riskiga investeerimisobjektide valik on kitsas.

Portfelli diversifitseerimisele erinevate varaklasside vahel seab piirangud ka väike maht – kriisi korral võib tekkida vajadus realiseerida lühikese perioodi jooksul märkimisväärne osa portfelli varadest, mistõttu ei ole mõistlik investeerida varasid pikema ajahorisondiga ka väiksemas mahus.

Analüüsime pidevalt rakendatava investeerimispõhimõtete adekvaatsust muutuvas majanduskeskkonnas ja vajadusel ajakohastame strateegiat.