Riigikogu arutas VEB fondi küsimust. Kõlasid karmid ja isiklikud süüdistused korruptiivsuses

 (180)

Õiguskomisjoni algatusel arutas riigikogu tänasel täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena teemat „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“. Ettekanded tegid õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, sertifikaadiomanike esindaja vandeadvokaat Indrek Leppik, SA VEB likvideerija Rein Järvelill ja Eesti Panga audiitor Henn Oit. Arutelu läks teatud momentidel väga teravaks, iseäranis karme hinnanguid andsid üksteise kohta Karilaid ja Jürgen Ligi.

VEB Fondi arutelu riigikogus
VEBi teema arutamine on lõppenud. 
Peeter Ernits (Keskerakond): riigikogu on kahjuks kummitempliks muudetud - nii on. 
Adams: meil on vahel probleeme, aga Eesti on õigusriik 
Jüri Adams (Vabaerakond): tahan öelda midagi Jaanus Karilaiule. Kui ta alustas oma ettekannet, rääkis ta õigusest ja õiglusest. Muuhulgas väitis ta, et Eestis ei ole õigusriik. Probleem on selles, et nii mõjukas inimene ei tohiks sõnu nii valesti kasutada. Adams analüüsib pikemalt sõnade "õigus" ja "õiglus" etümoloogiat ja paralleele teiste riikidega. 
Vakra  meil on eelnõu, mis puudutab ainult viit ettevõtjat, kes on kohtutee läbi käinud. Peaksime arvestama ka ülejäänuid. 
Vakra: kõige valulisem küsimus on - kuhu raha jõudis? TSL Internationalile väljastatud 32 miljonit dollarit. Saan kinnitada, et õiguskaitseorganitel seda teavet pole. Toonased Eesti juhtfiguurid käisid meil komisjonis, aga nende mälu oli hirmuäratavalt lühike. Kindlasti teavad seda ka Vene luureorganid. Me võime viimastelt seda küsida, ja nad võivad meile ka vastata, aga me ei saa nende vastuseid kahjuks usaldada. 
Helme: Stalin on öelnud: "Kas pole mitte liiga palju juhuseid?" - antud juhul on see asjakohane tõdemus. 
Mart Helme (EKRE): täna pole selle kaasuse juures raha kõige olulisem, vaid see, kas teatud Eesti poliitikud ja/või erakonnad on mõne teise riigi luureteenistuste poolt manipuleeritavad. 
Karilaid: Ligi ütles mulle, et ma olen korruptant, ja et Talvik on kosmosemees.
Talvik: pool lahendust oleks, kui toetataks eelnõud, millega kompenseeritaks kaotatud raha. Sellega tunnistaksime, et suur sigadus on toimunud. Olgu kompensatsioon milline tahes, ma ei hakka summadest rääkima ja see on debati koht, aga see peab toimuma. Kahetsusväärselt jääb siiski teine pool lahendamata - meil pole vastutajate nimekirja ja me ei tea, kuhu kadus raha. 
Talvik: olin pikka aega korruptsiooni erikomisjoni, TS korruptsiooni komisjoni juht. Piltlik näide mis TS komisjonist välja tuli - üks juht oli väitnud, et ta justkui "sõidab soomukis" - ta võib teha mis tahab, on poliitiline tugi. See polnud 90ndatel, vaid mõńi aasta tagasi. Mis ma öelda tahan? VEB-fondi köis on vaja läbi raiuda, et selline poliitiline kultuur ära lõppeks, mis on jätnud jälje ka ärikultuuri. Ehk rafineeritumalt ja paremini peidetult, aga sellised asjad toimuvad ka täna. Skeemide autorid pole vastutust kandnud. Vahur Kraft jäi vahele ja kaotas pangajuhi koha, aga ta polnud kõige olulisem tegelane. Pole tõestatud, et osa VEBi külmutatud rahast liikus Eestisse, aga kui kunagi selgub, et selle rahaga on pandud alus ühele erakonnale, siis see on suhteliselt hirmuäratav. Täna me seda tõestada ei suuda. 
Talvik kõnepuldis: eravestlustes olen toonitanud korduvalt, et tuleme eelnõuga suurde saali, sest mida lähemale tulevad valimised, seda rohkem saab VEB fondi arutelu sildistada valimisteemaks ja sisuline debatt väheneb. 
Ligi: EV ei sundvõõrandanud vara. Kui VEB-fondi poleks loodud, oleks kogu raha läinud pankrotiprotsessis viimasele reale. Tehti katse raha päästa, aga see ei õnnestunud. Loodan, et kõik lähevad närvi, kui riiki röövitakse. Mina närvis pole, aga mul on vähe aega tõestada õiguslike argumentidega. 
Ligi: hr. Oit andis õiguslikest asjaoludest üsna adekvaatse ülevaate, aga see vaade oli kitsas. Räägin nüüd kohtumaterjalide põhjalt. Väide, et riik võttis ettevõtjatelt raha - jah, aga see on kohtus kinnitust leidnud, et Venemaa raha. Kuivõrd nad olid ettevõtjad - raha külmutati 92. aastal enne rahareformi ja täielikku õigusvõime tekkimist. Rahad teeniti mitteturumajanduslikult, valuutaõigustega ja kohustusega hoida rahad Venemaal - riik ei saanud midagi parata, kui rahadele pandi "käpp peale". Kõik on omandanud sertifikaadid pärast raha külmutamist - nad teadsid vara väärtust ja nüüd pööravad nõude riigi poole, aga ei riigil, kommertspankadel ega kellelgi teisel ei tekkinud kolmandate isikutena kohustusi. 32 miljonit on väga põnev, võime muinasjutte rääkida. Pettus oli dokumendiga ilmselt, aga kohtuotsust pole. Ilmselt oli võltsitud, aga seda 32 miljonit ei võetud võlausaldajatelt ära. Kui oli pangarööv, siis Venemaa poolt. Isegi too võltsing polnud muud, kui ebaausat teed pidi leitud viis nõudeid rahuldada. 
Ligi: tänane arutelu on esiteks poliitiline nõiajaht, teiseks, ma väidan, korruptsioon
Ligi astub Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnepulti: parafraseerides Liina Tõnissoni, siin saalis pole kolme inimest, kes tahavad teemast aru saada, aga mina nende hulka kuulun. Arutelu on paras õudus. Päris masendav ja alandav nõiajaht. Lasse Lehis pole kunagi tegutsenud riigi huvides, vaid selleks, et riigilt midagi saada. Enamiku ettekandeid oleks võinud asendada Igor Mangi loenguga. 
Oit: valeandmetega kiri lõi eeldused kõigeks järgnevaks. Samas riigivara riisumist audit ei tuvastanud. Materjalid on EP veebilehele avalikkusele kättesaadavad. Pärast tegid auditid ka riigikogu erikomisjon ja riigikontroll, kumbki ei seadnud EP auditi tulemusi kahtluse alla. 
Oit: Audit tuvastas, et valeandmetega kiri loodi EPs. See oli vastus VEB panga järelpärimisele, kus neid huvitas, palju jäi Vene residentidel raha kinni. Kirjas mainiti nelja Vene firmat, nendest ühe kohta olid valeandmed - 32,3 miljonit dollarit oli kirjas, aga audit tuvastas, et sellist nõuet polnud. Kuidas see summa sinna sattus, audit tuvastada ei suutnud. 
Oit: VEB pank ei tunnustanud VEB fondi, vaid ainult Põhja-Eesti panka. Infovahetus toimus viimase kaudu. Teame, et VEB fondi varasid lahti sulatada ei õnnestunud, fondile jäi vaid üürikeseks ajaks registripidaja roll. Peeti arvestust, kes VEB panga vastu nõudeid omab. Nende kinnituseks väljastati sertifikaate, mille omanikel oli 3 võimalust - neid hoida lootuses, et VEB fond suudab varad lahti külmutada; need müüa; võtta need välja ja püüda neid ise realiseerida. Audit üritas teha kindlaks arhiivimaterjalide säilimist. Kirjad on säilinud, aga ei ole selge, kas kõik esialgsed dokumendid on alles. Säilinud dokumendid võimaldavad toimunu taastada. Säilinud on ka EP nõukogu ja juhatuse otsused, samas mitte materjalid, mille põhjal otsused tehtud. EP arhiiv polnud ka seetõttu täielik, et EP töötajad oli algusaastatel ka VEB fondi juhid ja ei pidanud seega iseendaga kirjavahetust. 
EP audiitor Henn Oit: vaatasime läbi hulga materjale ja tegime oma järeldused. Kuna Järvelill leidis kahtlase kirja, algatas EP president erakorralise auditi. Sel oli 3 eesmärki - selgitada välja ebaõigete andmetega pangast välja saadetud kirja asjaolud; selgitada välja VEBi nõuete ja kohustustega seotud asjaolud; kolmandaks hinnata dokumentide säilimise asjaolusid ning otsida uusi "ebameeldivaid üllatusi". Võib öelda, et auditiga taastasime üsna hästi, mis toimus, kuid mitte seda, miks toimus. 
Järvelill: kui skeemi loodi, siis siiralt EPs loodeti, et see on ajutine nähtus ja saab probleemist lahti, kui Venemaalt rahad kätte saab. Kuna kõik otsad valdavalt viisid valitsuse või EPni, või oli tegemist riigiettevõtetega, siis see oli natukene "siseasi". Esialgu ta lükati ilmselt lihtsalt kõrvale ja loodeti, et asi laheneb aja jooksul iseenesest. Seda aga ei juhtunud ja pärast oli ilmselt tahtmatust selle asjaga üldse tegeleda. Arvan, et korralagedus registripidamisel polnud tingitud plaanist tekitada "olukord", samamoodi 95.-98. aastatel, kui saadi pool raha VEBis "lahti sulatada", see kindlasti oli ootamatus ja polnud planeeritud. 
Artur Talvik (Vabaerakond): palve või küsimus - kas korra veel ütleksite, miks me täna sellest probleemist rääkima peame, kuigi aega on nii palju möödas? Järvelill: 93ndal aastal riigikogus langetatud otsus polnud õiglane, riigikogu kohus on ebaõiglane otsus heastada. 
Järvelill: idee autor oli toonane EP president Siim Kallas. Tal oli õigus ja vastutus lahendada probleeme, misi riigi ees seisid. Lahenduskäik moodustada VEB-fond ja jätta rahata teatud kliendid, oli tema otsene vastutusala. Tuleks jälgida, kuidas lasti VEBile kreeditore ligi, sertifikaatide registri pidamist. Selle eest vastutasid ka järgnevad EP presidendid. Isikuteringi üle ei taha spekuleerida. 
Järvelill: kontroll VEB-fondi üle oli olematu ja seal toimusid uskumatud tehingud. See on nii pikk jutt, et soovitan kõigil läbi lugeda riigikontrolli audit - 70 lehekülge, pole väga palju. 
Järvelill: kogu tohutu korralagedus ja seaduserikkumised pole ühe inimese süü. Järeldusi peaks tegema paljud - riigikogu peaks mõtlema, kuidas ei suudetud tagada kontrolli Eesti Panga üle; EP nõukogu peaks mõtlema, kuidas ei suudetud kontrollida EP presidendi tegevust. Riigikogu peaks nüüd määrama EP nõukokku inimesed, kes on pädevad ja võimelised eksperdi tasemel seal toimuvast aru saama. Nõukogu ei tohiks olla mugav poliitikute pensionile jäämise koht. Lõpetuseks - meil pole siin juhtumi "peaarhitekti", aga seda sellepärast, et Siim Kallas on meil selgelt teada andnud, et teemat on korduvalt arutatud. 
Järvelill: osad võlausaldajad said tagasi 100%, osad 0%. 
Järvelill: 1992. aastal oli pangandussektori suurimaks probleemiks VEB-pangas valuutavahendite külmumine. See moodustas Eesti SKP-st 6,2 protsenti, täna oleks see 1,4 miljardit eurot. 
Järvelill: arutelu on paarkümmend aastat hiljaks jäänud, aga parem hilja kui mitte kunagi. 
Kõnetooli astub VEBi likvideerija Rein Järvelill.
Leppik. ma ei tee saladust, et olen ühe poole advokaat. 
Ligi: härra ettekandja, ma ei tea kuidas te ise tunnete ennast pärast Karilaiu avatud teksti, kus õiguslikud argumendid puudusid. Mulle isiklikult on uskumatu, et olete siin. Olete ühe poole advokaat, olete kohtus saanud regulaarselt peksa, ja proovite nüüd siiski raha kätte saada - see on hinnang. Küsimus - enamik nõudest on pankrotis äriühingul A.O.Imbi minu andmetel. Öelge, palju selle äriühingu raha jäi pankadesse? 
Rainer Vakra (SDE): sertifikaatide puhul on erinevaid ettevõtteid - neid, kes on varjusurmas, ja ka neid, kes seni kohtus käivad. Tallinna Sadam jt said vaid 10% sertifikaatide väärtusest. Kuidas hüvitamist näete - kas kõik saaks 100%, või need, kes on saanud 10%, saavad 90% juurde, vms? Leppik: on võetud need 5 isikut, kes käisid kohtus ja said kohtulahendi, mllega riik kohustas kompensatsiooni määrama, jättes lahtiseks kompensatsiooni instrumendi ja suuruse. Teie poolt nimetatud 10protsendilised sertifikaadid - siin tegelikult tõmmati riigijuhtide poolt niite, jätaksin need sertifikaadiomanikud üldse kõrvale, need on ju riigi äriühingud, Eesti Pank jne. Ülejäänutelt võeti ära äritegevusega teenitud raha. 
Peeter Ernits (Keskerakond): kui väidate, et tegemist oli kõrgemal tasemel kuritegevusega, siis kas julgete nimetada mõne kurjategija nime, arvestades, et asi on aegunud? Leppik ei nimeta, viidates, et neid isikuid pole kindlaks tehtud. "Ei tea, kes andis käsu, kes täitis käsku, mul need andmed puuduvad."
Priit Sibul (IRL): kuigi arvatakse, et VEBi puhul midagi enam uurida pole, tuvastab iga uus uurimine ikkagi midagi uut, näiteks asjaga seotud inimeste mälukaotusi.
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet: "Kallid kolleegid, kui teil on erimeelsusi arutada, palun tehke seda väljas."
Toomas Vitsut (Keskerakond): on olnud õhus väiteid, et kuna asi on aegunud, ärme selle juurde enam tagasi tule. Tegelikult on otsuseid langetatud veel mõne aasta eest. Kuidas peaks riigikogu edasi minema?Leppik: riigikogu saab ülekohtu heastada läbi raha tagastamise. Teine laiem moment - kuidas oli võimalik, et 15 aasta jooksul 3 Eesti Panga presidenti ei andnud informatsiooni või ei olnud võimelised välja selgitama "pettust". Teiseks - kuidas ükski õiguskaitseorgan, hoolimata ajakirjanduses ilmunud väidetest, et korrespondentkontodelt on raha ära liikunud, varem, kui kuriteod polnud veel aegunud, menetlust ei alustanud? 
Leppik: palun riigikogu liikmeid, et äravõetud raha tagastataks. "See on teie kätes". Väidab, et sertifikaadiomanike rahadega päästeti panku, mis oli omakorda vajalik Eesti krooni ellujäämiseks. 
Leppik: teine otsus, kus kuus riigikohtunikku jäid eriarvamusele, lükkas esimese ümber. Mul on õigusteaduse põhiselt raske vastata, kuidas see sai juhtuda. 
Leppik: praegu on jõus kaks kohtuotsust. Esimesega vaidlesime kolmel korral Riigikohtuni välja, enne kui toimus asja sisuline arutelu. Lõpuks tuli võit - ringkonnakohus leidis, et riik sekkus eraõiguslikesse suhetesse. Kohus leidis, et riik ei vabane üksnes läbi riikliku fondi loomise vastutusest. Järeldati, et riigil on olemas võimalused ja volitused, et otsida uus alternatiivne lahendus. Probleemi lahendamiseks anti aega 9 kuud. Võlausaldajad said aga teada, et nende kompensatsiooni suurus on 0 eurot. 
Leppik viitab läbivalt Riigikontrolli VEBi teemalisele aruandele, millega saab tutvuda siin - https://www.riigikontroll.ee/168/710/557/et-EE/Link.aspx
Leppik viitab Lasse Lehise hiljutisele argumendile: Venemaa võttis raha ära kahelt pangalt, seejärel võtsid need pangad Eesti Panga kaasabil raha ära oma klientidelt. 
Leppik: riigikontroll on teinud järelduse: "Kas VEB pank külmutas hoiustajate arvelduskontod? Ei, ei külmutanud, vaid külmutas korrespondentkontod." 
Kõnepulti astus vandeadvokaat Indrek Leppik. "Tahan anda teemast põgusa ülevaate." 1. - Vene pangal polnud VEBi võlausaldajatega mingit suhet. Kuuleme teemat summutada soovivate inimeste käest valeinformatsiooni, nt püütakse võlausaldajate raha tagasimaksmist siduda Venemaa välisvõlaga. VEBi sertifikaadiomanikud pole kunagi omanud kontot või kliendisuhet Venemaal, nad olid Eesti pankade kliendid. 
Karilaid: Keskerakond ei põgene enda korruptsiooniküsimuste arutamise eest, soovitan sama Reformile.
Ants Laaneots (Reformierakond): kodanik Karilaid, te solvasite isiklikult mind ja Reformierakonda. Raske on teie kohta öelda "härra". Valdav osa erakonnast polnud teemaga seotud. Kas püüate meie süüdistamisega teha "katet" enda erakonna korruptsioonile pealinnas?
Valdo Randpere (Reformierakond): su pime viha erakonna vastu takistab sul nägemast, et põhjuslikku seost Reformierakonna ja VEB Fondi vahel pole. 
Karilaid: osad sertifikaadiomanikud on saanud hüvitist, teised mitte. Mitu aspekti - Eesti Pank on "sellesse segatud" ja on seda tunnistanud ning vabandanud. Karilaid väidab, et Eesti Pank oli varasemalt "poliitiliselt kontrollitud". 
Jüri Jaanson (Reformierakond): ootasin argumente, aga räägitakse nimedest - Ligi, Rõivas. Kordan Ligi küsimust: kas riik varastas ettevõtjatelt raha? 
Karilaid: täna oleks vaja eelkõige, et riigikogu süveneks uuesti allikatesse, nt Toomas Kümmeli, Virkko Lepassalu teostesse.
Karilaid: Reformierakonna enda huvides peaks olema teemaga "süvitsi tegeleda", et võtta maha kahtlused.
Karilaid tõstab Ligi peale häält: sinu tegevusetus põhjustas trahvi, minu väited pole "klatš". 
Jürgen Ligi: aitäh, õiguskomisjoni esimees. Sa oled väga vastutusrikkal kohal. Peaksid tajuma, et sinu roll on esitatada õiguslikke argumente. Selle asemel räägid vanasõnu, levitad klatši, ründad isiklikult oma oponente ja ühte erakonda - kogu su tekst koosneb sellest. Ütle palun, kuidas õigustad lauset, et "Eesti riik võttis ära ettevõtete raha." Näen selles väites mitut õiguslikku viga. 
Küsimusi küsivad Keskerakonna saadikud. Jutuks võeti 3200-eurone trahv, mille ringkonnakohus määras riigile 2011. aasta novembris selle eest, et riik viivitas VEB Fondi sertifikaadiomanike kasuks langetatud kohtuotsuse täitmisega. Karilaid jätkab Reformierakonna ründamist: nad on "julgeolekuoht". 
Karilaid ründab erinevate teravate väljenditega Reformierakonda, räägib "hämamisest ja vassimisest". 
Karilaid: VEB Fondi puhul tuleb "õiglus jalule seada". "Vanarahvas ütleb - naasklit kotti ei peida."
Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid: komisjonis toetasid teema arutamist kuuest erakonnast viis. Ühe erakonna esindaja oli erapooletu. Taavi Rõivas tahtis komisjoni ette kutsuda ka Mart Laari, aga komisjon seda ideed ei toetanud. 
Kohal on 67 riigikogu liiget. Algab VEBi küsimuse arutamine. 
Istung on plaanitud algama kell 10:00