Riigikogu kantselei põhjendas VEB-i materjalide salastamist rahapesu kahtlusega

 (160)
Toomas Kümmel
Toomas KümmelFoto: Tanel Meos

Riigikogu kantselei viitab VEB Fondi uurimiskomisjoni helisalvestiste avalikustamisest keeldumise põhjendustes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele. Samas ei avalikustatud uurimikomisjoni töö ajal kordagi ega mainitud seda asjaolu ka lõpparuandes, et VEB-fondis toimunud tegevused on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Tsiteerigem Ärilehele läkitatud teabenõude vastust: "Salvestistele kehtivad osaliselt juurdepääsupiirangud AvTS § 35 lõike 1 punkti 19, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 43 lõike 1 ning advokatuuriseaduse § 43 lõike 2 ja § 45 lõike 1 alusel."

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nimetatud paragrahv ütleb järgmist: "§ 43. Andmete kasutamise piirangud
(1) Juurdepääs rahapesu andmebüroo andmekogus sisalduvale teabele ning selle töötlemise õigus on ainult rahapesu andmebüroo ametnikul."

Ajakirjanik Toomas Kümmel saatis täna riigikogu kantseleile samuti teabenõude, kus tundis muuhulgas huvi, miks on siiani olnud vaja varjata, et VEB-fondi tegevused olid seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega; missuguseid samme astus uurimiskomisjon, et pöörduda rahapesu ja terrorismi rahastamise asjaolude selgitamiseks vastavate uurimisorganite poole ja millised on tulemused VEB-fondis toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimisel praeguseks hetkeks.