Riigikohtu lahend tühjendab kohtutäiturite rahakotti

 (254)
Kohtutäitur: pendel on õiglasest kohast väga ära liikunud!
Kohtutäiturite pressilõuna
Janek PoolFoto: Tiit Blaat

Riigikohus leidis tänases otsuses, et kohtutäiturite tasumäärad on liigkõrged. Otsus jõustub küll alles kuue kuu pärast, kuid on osaliselt ka tagasiulatuva mõjuga. Kohtutäitur Janek Pool leiab, et tema ja ametikaaslaste seisukohast pole tekkiv olukord kuidagi õiglane ja tegelikult peaks kogu süsteemi reformima.

"See lahend ei ole kindlasti kuidagi kohtutäiturite huvisid arvestav. Fookus on ikkagi võlgniku õiguste kaitsel, viidatakse ka sissenõudjate õigustele, aga kui küsite, kas kohtutäiturite jaoks on õiglane, siis kindlasti mitte," ütles Pool.

Kohtutäiturite põhitasu eesmärk on praegu küll eelkõige katta konkreetse soorituse kulud, aga lisaks tagada näiteks ka kohtutäituri ja tema büroo töötajate mõistlik töötasu ning katta vajalikud kulutused. Riigikohus leidis, et selline "ristsubsideerimine" on küll põhimõtteliselt lubatud, aga samas rõhutas, et võimalus kulude n-ö tasaarveldamist rakendada ei ole põhiseaduslikult piiramatu.

See tähendab, et põhitasu määrad ei tohi olla ülemäära kõrged võrreldes vastavate nõuete täitmise eeldatavate kuludega. Praegu on tasumäärad üldkogu hinnangul selgelt kõrgemad võrreldes menetluse eeldatavate kuludega.

Riigil kuus kuud armuaega

Sätete kehtetuks tunnistamise jõustumise lükkas üldkogu edasi kuue kuu võrra andmaks riigikogule aega põhiseadusele vastava normistiku vastuvõtmiseks. Riigikohus rõhutas lahendis aga ka seda, et riik peab leidma tekkivale olukorrale reaalse lahenduse.

"Kui riik hoiab sotsiaalsetel või poliitilistel põhjustel osa täitetoimingutega seotud tasusid kunstlikult madalal, peab ta leidma muud võimalused nendega seotud kulude hüvitamiseks kui nende rahastamine täies ulatuses võlgnike kulul, kelle vastu on esitatud suuremad nõuded," märgib kohus.

Näiteks on seadusandjal võimalus kaaluda, kas tõsta täitemenetluse alustamise tasu või fikseeritud tasumääraga täitetoimingute tasusid, näha osa sissenõudjate ja võlgnike jaoks ette menetlusabi andmisega sarnane võimalus, jätta osa täituritasust sissenõudja kanda või rahastada täitetoimingute tegemist osaliselt riigieelarvest.

"Kehtiva täitesüsteemi jätkusuutlikkust tuleks hinnata laiemalt, otsides võimalusi kulude vähendamiseks muu hulgas vajadusel ka täiturite arvu ja ülesannete optimeerimise teel," lõpetab kohus.

Kohtutäiturina töötamine muutub mõttetuks

Janek Pool on riigi suutlikkuse osas skeptiline. "Mina pole küll see inimene, kes ütleks, mida riik peab tegema. Riik peaks olema ise nii tark. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on probleemile korduvalt tähelepanu juhtunud, kui seni pole mingeid muudatusi tulnud, siis mida need minu arvamused siin tähendavad," märkis ta.

Pool leiab aga, et kui riik midagi ette ei võta, muutub poole aasta pärast senine süsteem täiesti jätkusuutmatuks. "Mina ei näe siis küll mingit mõtet selle süsteemi ülevalhoidmisel," ütles ta.

Kohtutäiturite motivatsioon langeb tema meelest, kui tasud on liiga madalad. "Tõin sissenõudjale miljoni tagasi, ja teenisin selle pealt misasja - 519 eurot pluss käibemaks. Näidake mulle inimest, kes on sellise tasu pealt nõus selliseid tehinguid tegema. Minu jaoks on kellapendel õiglasest kohast väga ära liikunud," sõnas Pool.