Riigikohus ei lahenda VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebust riigikogu vastu

 (14)
Eelarvearutelu Riigikogus
Eelarvearutelu RiigikogusFoto: Tiit Blaat

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis läbi vaatamata Riikliku VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse riigikogu tegevusetuse vaidlustamiseks ja hüvitise maksmiseks.

Riigikohtu sõnul ei ole selle kaebuse lahendamine Riigikohtu pädevuses. Pädevaks kohtuks on maa- ja halduskohtud.

Riigikogu õiguskomisjon otsustas selle aasta 21. jaanuaril võtta täiskogu päevakorda otsuse eelnõu, mis nägi ette rahalise hüvitise VEB Fondi sertifikaadiomanikele. 29. jaanuaril otsustas õiguskomisjon eelnõu täiskogu päevakorrast tagasi võtta ja jätkata selle arutelu komisjonis. Riigikogu koosseisu volituste lõppemisega langes aga eelnõu parlamendi menetlusest välja.

Riigikohtule kaebuse esitanud sertifikaadiomanikud soovisid, et kohus tuvastaks hüvitise määramata jätmise õigusvastasuse ja mõistaks hüvitise riigilt välja või kohustaks parlamenti hüvitise väljamaksmist otsustama.

Riigikohus selgitas, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse järgi lahendab Riigikohus muu hulgas kaebusi riigikogu otsuste peale. Selles asjas vaidlustatud riigikogu õiguskomisjoni protseduurilist otsust ei saa käsitada kogu parlamendi nimel tehtud sisulise otsusena hüvitise küsimuses. Riigikogu tegevusetusega seoses kohtusse pöördumise võimaluse puudumine ei ole praegusel juhul vastuolus põhiseadusega, sest ükski õigusakt ei nõua, et hüvitise määramine toimuks just riigikogu otsusega. Hüvitamisnõuded tuleb esitada maa- või halduskohtusse.

Riigikohus selgitas, et riigikogu liikmetel on küll õigus algatada otsuste eelnõusid sedalaadi küsimustes, kuid kui niisugused eelnõud ei saavuta vajalikku parlamentaarset toetust, ei anna see huvitatud isikule õigust pöörduda kohtusse riigikogu vastu.