Riigikohus: ettevõtte tegevusloa peatamiseks ei piisa kahtlusest

 (5)
Riigikohus: ettevõtte tegevusloa peatamiseks ei piisa kahtlusest
Foto: Tanel Meos

Riigikohus tegi täna otsuse põhimõttelise küsimuse osas, kas majandushaldusasutustel nagu maksu- ja tolliamet on õigus peatada ettevõtte tegevusluba puhtalt kahtluse alusel.

OÜ Neopol Invest on alates 2013. aastast kantud majandustegevuse registrisse vedelkütuse müüjana ning talle on väljastatud kütuse müügi tegevusluba. Maksu- ja tolliamet (MTA) tunnistas 4. septembri 2014. aastal tegevusloa kehtetuks, sest Neopoli kahtlustati maksupettuses.

MTA väitis, et ettevõttel on maksmata kahe miljoni euro ulatuses käibemaksu ning seetõttu eemaldati tegevusluba isikut ära kuulamata. Tallinna halduskohus otsustas 2015. aastal otsuse tühistada, sest maksude tasumine ei kuulu kütuse müügi tegevusloa kontrolliesemesse ja ei ole tegevusloa andmise tingimuseks. Samuti ei ole MTA põhjendanud kaebaja ära kuulamata jätmist.

Selle peale esitas MTA apellatsioonkaebuse, milles palus halduskohtu otsus tühistada ja teha asjas uus otsus, kuid ka ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse muutmata.

Edasi läks vaidlus riigikohtusse, kus tuli lahendada põhimõtteline küsimus, kas majandushaldusasutusel (maksu- ja tolliametil) on õigus maksupettusele viitava põhjendatud kahtluse tõttu peatada ettevõtja tegevusluba.

Seaduse kohaselt peab majandustegevuse või tegevusloa peatamiseks olema täidetud kaks eeldust: esiteks peab olema toime pandud majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrval-tingimuse oluline rikkumine ja teiseks peab rikkumisega kaasnema kõrgendatud või oluline oht.

Riigikohus nõustus, et varasem rikkumine võib täiesti põhjendatult viidata tulevikus uute rikkumiste toimepanemise võimalusele. Sellega võivad kaasneda uued ohud. Kuid seaduse kohaselt ei piisa tegevusloa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ega ettevõtja tegevuse peatamiseks või keelamiseks majandustegevuse nõude rikkumise kahtlusest, vaid pädev asutus peab olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud.