Riigikohus kritiseerib teravalt Annuse ja Reiljani advokaatide kaitsekvaliteeti

 (60)
Leon Glikman ja Aivar Pilv
Aivar Pilv, Leon GlikmanFoto: Siim Lõvi

Riigikohus arvustas teravalt Villu Reiljanit ja Toomas Annust ning tema ettevõtteid kaitsnud vandeadvokaatide ja nende büroode tööd, öeldes, et "valitud kaitsjale kassatsiooni koostamise eest makstud tasu mõistlikkust hinnates tuleb samuti võtta arvesse, millises ulatuses on kassatsiooni argumendid põhjendatud ja millises mitte. Selles asjas osutus suur osa Reiljani ja Annuse kassatsioonide väidetest põhjendamatuks."

Glikman kaitses Annust 43 320 euro eest

Riigikohtu maadevahetuse kohtuotsus reguleerib ka kassatsioonimenetlusele kulunud advokaatide tasude hüvitamist. Menetluskulude hulka kuulub valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu. Riigikohus on varem selgitanud, et valitud kaitsjale makstav tasu on käsitatav menetluskuluna üksnes osas, milles see tasu on mõistliku suurusega. Mõistlikku suurust ületavat kaitsjatasu menetluskulu hulka ei arvata.

"Arvestades kriminaalasja keerukust, Kalev Kanguri ja Tullio Libliku süüdistuse mahtu ning kassatsioonide sisu, on nii Kanguri makstav kaitsjatasu 9586 eurot 80 senti kui ka Libliku makstav kaitsjatasu 6327 eurot mõistliku suurusega ja tuleb süüdistatavatele täies ulatuses hüvitada," ütleb riigikohus.

Seotud lood:

"Villu Reiljani kaitsja (Aivar Pilv - toim.) taotluses nimetatud 25 746 eurot 6 senti ja Toomas Annuse, AS Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara AS-i taotluses märgitud 43 320 eurot 36 senti ületavad aga kolleegiumi hinnangul kaitsjatasu mõistliku suuruse piiri," leiab kohus. Annust ja tema ettevõtteid esindas kohtus Leon Glikman.

Mõttetud kordused ja tähtsusetud detailid

"Esmalt osutab kolleegium sellele, et Reiljani kaitsja kassatsioon (195 lk), aga eriti Annuse kaitsja kassatsioon (323 lehekülge) on nende sisu arvestades ülepaisutatud, sisaldades mahukalt põhjendamatuid kordusi ja ebaolulisi detaile. Ühtlasi on mõlema kassatsiooni põhjendus võrdlemisi raskesti jälgitav. Eriti Annuse kaitsja kassatsioonis on viidatud küll väga paljudele EIK (Euroopa Inimõiguste Kohus - toim.) lahenditele, ent viited ei ole alati asjakohased, samuti pole nendes viidetes osutatud lahendi konkreetsetele punktidele, milles väljendatud seisukohtadele kassaator tugineb," kritiseerib riigikohus osade vandeadvokaatide tööd.

Paljuski põhinevad kõnealused kassatsioonid kaitsjate poolt juba esimese ja teise astme kohtu menetluses esitatud argumentidele, mille väljatöötamise eest makstav tasu on käsitatav nendes kohtuastmetes tekkinud menetluskuluna.

Kolleegium arvestab otsuses sedagi, et Kalev Kanguri poolt kassatsioonimenetluses valitud kaitsjale makstud tasu on väiksem kui 10 000 eurot, ehkki Kangurile esitatud süüdistuse maht oli selles asjas kõige suurem. "Kanguri kaitsja kassatsioon on küll lühem, kuid see ei jää argumentatsiooni sisulise kvaliteedi poolest Reiljani ja Annuse kaitsjate kassatsioonidele alla," lisab riigikohus.

Suur osa kassatsiooni väidetest põhjendamatud

"Valitud kaitsjale kassatsiooni koostamise eest makstud tasu mõistlikkust hinnates tuleb samuti võtta arvesse, millises ulatuses on kassatsiooni argumendid põhjendatud ja millises mitte. Selles asjas osutus suur osa Reiljani ja Annuse kassatsioonide väidetest põhjendamatuks," arvustab kohus Pilve ja Glikmani kaitsekvaliteeti.

"Arvestades eeltoodut, ja pidades silmas Reiljani ning Annuse, AS Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara AS-i süüdistuste mahtu, loeb kolleegium selles kassatsioonimenetluses mõistliku suurusega kaitsjatasuks Reiljani puhul 10 000 eurot, Annuse, AS-i Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara puhul aga kokku 15 000 eurot. Need summad tuleb riigilt Reiljani ja AS Järvevana kasuks välja mõista," lõpetas riigikohus menetluskulude suuruse analüüsi.