Riigikohus tühistas Autorollo otsuse: Rosimannuste vastutusest vabastamine on halvasti põhjendatud

 (191)
Rain Rosimannus
Rain RosimannusFoto: Karli Saul

Riigikohus tühistas täna Autorollo kohtusaagas tehtud viimase otsuse Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastutuse osas ettevõtte faktiliste juhtidena ning saatis selle ümbervaatamiseks ringkonnakohtusse tagasi.

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis otsuses, et ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada osas, millega ringkonnakohus lahendas hageja esimese nõude kahe kostja, Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu.

Nimelt otsustas ringkonnakohus, et ei ole tõendatud, et Rosimannused oleksid olnud faktilised ühingujuhid. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt ei teinud nad ise ühtegi toimingut, millega Autorollo muudeti varatuks. Seega pääsesid Rosimannused viivistega 200 000 euroni küündinud nõudest.

Riigikohtu otsuse kohaselt tuleb see alama astme kohtu otsus tühistada põhjendamise kohustuse rikkumise tõttu. Ringkonnakohus pole riigikohtu otsusel ka põhjendanud, mis ta maakohtu otsuse Keit-Pentus Rosimannuse vastutusest ümber muutis ning tõendid ümber hindas.

Ringkonnakohus on riigikohtu hinnangul Autorollo pankrotihaldurite nõuet Rosimannuste vastu lahendades märkimisväärselt rikkunud ka teisi menetlusõiguse norme, mistõttu tühistas riigikohus alama astme kohtu otsuse ja saatis selle uuesti läbi vaatamiseks tagasi.

Sarnaseid rikkumisi tuvastas riigikohus ka Autorollo pankrotihaldurite teiste nõuete käsitlemisel ringkonnakohtus. Ühtlasi leidis riigikohus, et uuesti tuleb kaaluda uusi tõendeid, mille vastuvõtmisest ringkonnakohus keeldunud oli.