Riigikohus tühistas Rumeenia rämpsvõlakirjadega vastu pükse saanud investorite eelneva edusammu

 (19)
Pangaliidu pressiüritus
Pangaliidu pressiüritusFoto: Andres Putting

Riigikohus saatis Rumeenia kinnisvarainvesteeringus raha kaotanud Swedbanki klientide nõude tagasi ringkonnakohtusse. Seega tühistati otsus, millega leiti, et Swedbank peab oma toonaseid tegemisi täpsemalt valgustama.

2007. aastal investeeris Swedbank Rumeenia perspetiivikasse kinnisvarasse 8,7 miljoni eurot investorite taha, et teenida tulu vara väärtuse kasvust. Asi läks kiiresti hapuks, kui selgus, et uhkete kruntide asemel on tegemist tavalise põllumaaga, mille väärtuseks hindavad Rumeenia kinnisvaraeksperdid 500 000 eurot.

Investeeringute tegemiseks loodud ja nüüdseks pankrotistunud Nord Hill Land Portfolio (NHLP) pankrotihaldur pöördus kohtusse, et nõuda Swedbankilt investorite raha välja. Süüdistuste kohaselt kuulus Nord Hill Land Portfolio emafirma nõukogusse tehingu toimumise ajal kolm inimest, kellest üks oli Swedbanki esindaja. Investorid, kelle huvides pankrotihaldur vaidleb, väidavad, et Swedbanki esindaja, kes pidi nõukogus kaitsma investorite huve, varjas asjaolu, et maatükid osteti tegelikust väärtusest tunduvalt kõrgema hinnaga. "Maid müüdi eelnevalt ka paberil erinevate osapoolte vahel edasi, millega kergitati kunstlikult kruntide hinda, et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana. Kui NHLP ei suutnud klientide võlakirju lunastada, soovis pank lunastamise tähtaegu korduvalt pikendada," süüdistavad investorid.

Seotud lood:

Swedbank selgitas, et ei ole kunagi Nord Hill Land Portfoliot ega selle Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud. Swedbanki töötajal oli ettevõtte nõukogus üks hääl ja sellega piirdus panga osalus. "Swedbank sekkus investorite üldkoosolekutel aktiivsemalt alates 2010. aastast, kui oli selge, et olemasoleva juhtkonna (mis kattus ka omanike ringiga) vedamisel äritegevuse jätkamine ei ole kuidagi investorite huvides. Järgnesid pikad ja vaevalised lahenduste otsingud. Lihtsamini öeldes – me aitasime oma investorite huvides, täites hoolsuskohustust, osta projektile lisaaega," on panga esindajad varasemalt öelnud.

Küsimusega on läbi käidud kõik kohtuastmed. Harju Maakohus jättis mullu juunis tehtud otsusega pankrotihalduri hagi rahuldamata, leides, et nõue aegunud tegevuste osas, mis on toime pandud viis aastat enne hagi esitamist. Kohtu hinnangul oli tõendamata pankrotihalduri väide, et Swedbankil oli oma töötaja kaudu otsene ja vahetu mõju NHLP emafirma nõukogu üle ettevõtte juhatusele korralduste andmisel.

Edasi liikus süüdistus ringkonnakohtusse, kus maakohtu otsus tühistati. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt jättis maakohus hindamata, kas pank võis venitada NHLP pankrotimenetluse alustamisega sihilikult, viies läbi korduvad võlakirjade lunastamise tähtaegade pikendamised. Samuti ei kontrollinud maakohus ringkonnakohtu hinnangul piisavalt investorite esindaja esitatud süüditusti.

Swedbank kaebas otsuse edasi ning täna avalikustati riigikohtu lahend, milles leiti, et ringkonnakohus andis maakohtule nõude aegumise kontrollimiseks ebaõige juhise. Samas ei pruugi riigikohtu kolleegiumi hinnangul olla kõik investorite esitatud nõuded aegunud ning madalama astme kohtud peavad süüdistuste asjaolud uuesti läbi vaatama. Seega tühistas riigikohus eelnevalt tehtud otsuse ja saatis asja arutamiseks ringkonnakohtusse tagasi.