Riigikontroll: Arsenali kinnistu müük oli kooskõlas tavapärase praktikaga

 (34)
Alar Karis
Alar KarisFoto: Ilmar Saabas

Riigikontrolör Alar Karis postitas enda sotsiaalmeediakontole küsimuste-vastuste vormis väljavõtte riigikontrolli auditist, mis puudutas Riigi Kinnisvara AS-i tegevusi, sealhulgas tänase Arsenali keskuse kinnistu müüki enampakkumisel. Äripäev avalikustas, et Rain Rosimannus osales 2012. aastal kinnistu ostmisel varjatud osanikuna, nö optsioonilepingu alusel. Samal ajal oli Taavi Rõivas olnud pikka aega RKAS-i nõukogu esimees.

Alljärgnevalt toome ära Alar Karise postituse:

Esitan tehingu kontrollimise info selguse mõttes meie analüüsis kasutatud küsimuste-vastuste vormis:

Kas objekti müük on otsustatud nõukogu otsusega (koos aastaeelarve koosseisus esitatava müügikavaga)?

Vara kuulus ASile Erika Neli, kinnistu müügi viis läbi Riigi Kinnisvara AS, kellega on käsundusleping (nr T3825/12) sõlmitud, nõukogu protokoll 3.05.12. Toimingud on põhjendatud, sest AS Erika Neli on olnud sel perioodil Riigi Kinnisvara ASi tütarettevõte.

Kas menetlustoimingust on osa võtnud seotud isikud?
Ei, Komisjoni liikmed ning pakkumise allkirjastanud ettevõtte esindajad ei kattu.

Kas müügiteenuse osutajaga on hankeleping, kas selle tingimusi (nt vahendustasu) on järgitud?
Riigi Kinnisvara AS teenib käsunduslepingu korras võõra vara müügist 2% notariaalses müügilepingus kajastatud hinnast.

Seotud lood:

Kas juhatus on objekti müümise otsustanud enne müügitoimingute algust?
Vara oli ASi Erika Neli oma, kinnistu müügi viis läbi RKAS, kellega on käsundusleping (nr T3825/12) sõlmitud, nõukogu protokoll 3.05.12. Enampakkumise tähtaeg oli 5.06.12, mis on korrektne.

Kas enampakkumise/vabamüügi tulemused on kinnitatud volitatud tasemel (alla 65 000 eurot arendusosakonna juhataja; üle 65 000 juhatus)?
Tulemused on kinnitanud ASi Erika Neli juhatuse liige, mis on korrektne, kuna Riigi Kinnisvara ASi sisekord täies osas ei rakendu, sest müük käis käsunduslepingu alusel.

Kas müügilepingu tingimused vastavad müügitingimustele (juhatuse otsusele)?
Jah. Laekus üks pakkumus. Pakkumus on esitatud tähtaegselt, tagatis tasutud õiges summas. Pakkumise avamise protokoll on koostatud 5.06.12, seega õigeaegselt. Komisjon on hinnanud pakkumise vastavust, mis on korrektne. Tulemused on kinnitanud 14.06.12 ASi Erika Neli juhatuse liige. Notariaalne leping on sõlmitud 12.07.2012 summale 1 521 000 eurot, mis on sama, mis pakkumises ja sõlmitud tähtaegselt. (Alghind 1 520 000 (eksperthinnang nr 1103-3911-01/H), enampakkumiste tähtaeg 5.06.12, tagatisraha 76 000 eurot.)

Kokkuvõtvalt: Riigikontroll ei tuvastanud selle tehingu puhul Riigi Kinnisvara ASi tegevuses puudusi - tehtu oli kooskõlas tavapärase praktikaga: oli õigus müük korraldada, oli eksperthinnang, oli piisav aeg pakkumusi esitada, oli pakkuja, kes vastas tingimustele, komisjon oli sõltumatu, tehingu kinnitaja ei olnud samuti seotud.

Riigikontrolli audiitorid analüüsisid ASi Erika Neli kinnistu müüki auditi "Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel" (2016) tegemise käigus.