Riigikontroll ja õiguskantsler: riik rikub haigekassa ja töötukassa reservide jooksvateks kuludeks kasutamisel seadust

 (22)
Pressikonverents Haigekassas
Pressikonverents HaigekassasFoto: Andres Putting

Riigikontroll juhib aastaraportis tähelepanu, et riik rikub süstemaatiliselt seadust, kasutades haigekassa ja töötukassa raha riigi väljamaksete tegemiseks. See olukord on tekkinud, kuna nende kahe asutuse raha liideti riigi reservidega.

Valitsuse osa likviidsetest reservidest ammendus 2015. aasta sügisel. 2017. aasta mai lõpu seisuga oli valitsus oma kulude ning kohustuste katmiseks kasutanud ligikaudu 500 miljoni euro ulatuses Eesti
Töötukassa ja Eesti Haigekassa raha, mida alates 2012. aastast hoitakse riigikassas ja mille valitsus peab olema valmis sotsiaalkindlustusfondide töö tagamiseks igal hetkel kasutamiseks võimaldama.

Riigikontrolli hinnangul on raha kasutatud vastuolus nii Eesti Haigekassa kui ka töötuskindlustuse seadusega. Nende seaduste järgi ei ole haigekassa ega töötukassa raha lubatud kasutada millekski muuks kui vaid nende seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks.

Kuna rahandusministeerium on haigekassa ja töötukassa raha kasutamise asjus riigikontrolliga erineval arvamusel, küsiti ka õiguskantsleri seisukohta. Õiguskantsler Ülle Madise jõudis samale arvamusele.

Seega on ka õiguskantsleri hinnangul riigieelarve seadus haigekassa seaduse ja töötuskindlustusseadusega vastuolus, ning kui riigikogu soovib sellist rahakasutust lubada, tuleb see seadustega selgelt ette näha ja viia õigusaktid kooskõlla.