Riigikontroll: „Põxiti“ puhuks peaks riigil Ida-Virumaa suhtes olema plaan B

 (18)
Ojamaa Kaevanduses
PõlevkiviFoto: Tanel Meos

Riigikontrolli auditijuht Kaire Kuldpere sõnul peaks riigil olema Ida-Virumaa tarbeks plaan B ehk tegevuskava, mida teha siis, kui põlevkivi kasutamine drastiliselt väheneb.

„Täna riik ei tea, kas me saame põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisest väärilist tulu. Kuigi meil on aastakümneid põlevkivi kasutatud, siis täna veel puudub meil ülevaade selle sektori terviklikest sotsiaalmajanduslikest- ja keskkonnamõjudest,“ ütles Kuldpere GLIMSTEDTi ja Äripäeva korraldatud Energiakonverentsil.

„Samuti peaks riik läbi mõtlema Ida-Virumaa tuleviku juhuks, kui põlevkivi kasutamine ja kaevandamine väheneb või lõppeb. Kliimapoliitika üha karmistub ja selle teemaga on vaja tegeleda.“

Riigikontroll võttis vaatluse alla ENMAKi ja Põlevkivi Arengukava (PAK) ning tõi mõlema arengukava puhul välja, et oleks vaja selgemalt väljendada, millised on plaanitavad tegevused ja kes neid peab tegema, milliseid investeeringuid oodatakse ja milline kindlus ettevõtjatele nende tegemiseks antakse.

„ENMAKis on kirjas 98 tegevust, millest 30 tegevuse elluviimine sõltub ettevõtjatest, ülejäänud eeldavad riigi sh KOVide tegevust. Kusjuures 70 protsenti nende puhul polegi riigi roll täpselt kindlaks määratud,“ rääkis Kuldvere. „Teadmata on ka ettevõtjate võimekus investeerida nii palju nagu ENMAKis planeeritud tegevused ette näeks. Valitsusvälistelt osapooltelt ootaks ENMAKi eesmärkide elluviimine järgmise 15 aasta jooksul 88 miljardi euro investeerimist, kuid kas see on ka tegelikult reaalne, pole teada.“