Riigikontroll: valitsus klopsis Nordica kokku omamata lõplikku kindlust, kas äriplaan on teostatav

 (28)
Riigikontroll: valitsus klopsis Nordica kokku omamata lõplikku kindlust, kas äriplaan on teostatav
Nordica värvides Bombardier saabumas esimest korda TallinnasseFoto: Rauno Volmar

Täna avaldatud riigikontrolli auditist selgus, et valitsus tegi otsuse asutada Estonian Airi asemele uued lennuettevõtted valdavalt riigivaraseaduse põhimõtteid järgides, kuid siiski kiirustades, läbipaistmatult ning omamata lõplikku kindlust, et ASi Nordic Aviation Group ja OÜ Transpordi Varahaldus (lennureisija jaoks on see kombinatsioon tuntud ühise nime all Nordica - toim) äriplaanid on teostatavad.

Mullu 10. septembril kiitis valitsus heaks kahe uue sajaprotsendiliselt riigile kuuluva lennuettevõtte – Estonian Aviation Group (EAG) ja OÜ Asset Company (AssetCo) – asutamise. EAG aktsiakapitaliks eraldas valitsus 40,7 miljonit eurot ja ettevõtte ülesanne oli tagada Eestile vajalikud lennuühendused koostöös Rootsi lennuettevõttega. Teise lennuettevõtte – AssetCo – osakapitaliks eraldas valitsus 32 miljonit eurot.

Pärast otsuse jõustumist otsustati firmade nimed ära muuta ning Estonian Aviation Groupi asemel asutati AS Nordic Aviation Group (NAG) ja AssetCo asemel OÜ Transpordi Varahaldus (TVH).

Riigikontroll leiab, et valitsuse otsus asutada kaks uut lennuettevõtet oli riigivaraseaduse mõistes eesmärgipärane osaliselt, kuna valitsus otsustas asutada äriühingud, mille eesmärk oli muu hulgas ka kasumi teenimine, kuid otsuse tegemise ajal ei olnud veel lõplikult valminud sõltumatu eksperdi hinnangud äriplaanide teostatavuse kohta.

Seotud lood:

MKM selgitas Riigikontrollile, et ehkki valitsuse 10. septembri otsuse ajaks ei olnud Lufthansa Consulting lõpphinnangut NAG ja TVH äriplaanide kohta veel vormistanud, oli sõltumatu eksperdi arvamus valitsuse otsuse ajaks teada. MKMi sõnul oli ekspert kaasatud uute ettevõtete äriplaanide koostamisse alates augustist 2015 ning seda kinnitab ka Lufthansa Consultingu tänavu aprillis MKMile adresseeritud kiri.

Riikliku lennufirma algsed majandustulemused on "rahulvadavad või head"

Samas leiab riigikontroll, et uute lennuettevõtete asutamise otsustamisel septembri esimeses pooles ei olnud veel täit kindlust, et valitsus käitub äriplaane rahastades ratsionaalse investorina ning otsus on täielikult kooskõlas riigivaraseaduse põhimõtetega. Pärast valitsuse otsust valminud lõplikud eksperdihinnangud kinnitasid, et NAG ja TVH äriplaane rahastades käitub riik nii, nagu teeks seda erainvestor.

Riigikontroll ei hinnanud, kas NAG senised majandustulemused vastavad prognoositule, kuna NAG on alles juurutamas täieulatuslikku aruandlussüsteemi. Vastav aruandlus juurutatakse NAG hinnangul juuniks 2016. MKMi hinnangul on NAG esimese nelja tegutsemiskuu (november 2015 – veebruar 2016) majandustulemused head või rahuldavad.

Riigikontrolli intervjueeritud isikud leidsid, et NAG küll ei tegutse täpselt sama äriplaani alusel, mida tutvustati NAG asutamisel valitsusele, kuid erinevus seisneb vaid esialgu teise koostööpartneri valimises, valitsusele on põhjendatud, miks otsustati teha koostööd Adriaga ning NAG ärimudel pole muutunud.

Samas ei ole nõukogu omanikujärelevalve tegijana NAG äriplaani kinnitanud, mis tähendab, et äriühingul omaniku selgesõnalise otsusega heakskiidetud äriplaani ei ole. NAG nõukogu on eraldiseisva otsusega andnud heakskiidu koostööle Adriaga, samuti on nõukogu kinnitanud NAG 5 aasta eelarve. Nn omanike ootusi NAG tegevuse suhtes, nii nagu need on koostatud paljude teiste MKMi valitsemisel olevate äriühingute kohta, ei ole MKM veel välja töötanud.