Riigile kuuluvate ettevõtete juhtide palk avalikustati/täiendatud 17:35

 (25)
<b>Riigile kuuluvate ettevõtete juhtide palk avalikustati</b><font size="1">/täiendatud 17:35</font>
----

Vastavalt rahandusministeeriumi määrusele avalikustatakse täna peale seniste ametiisikute ka näiteks avalik-őiguslike ülikoolide rektorite, sihtasutuste tegevjuhtide, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste juhtide, pankrotihaldurite ja teiste palgaandmed.

Eesti Energia: Gunnar Okk, 120 000 krooni

Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Oki möödunud aasta töötasu oli 960 000 krooni, millele lisandus nőukogu poolt määratud hiigelpreemia summas 480 000 krooni. Kokku teenis Okk mullu 1,44 miljonit krooni, mis 12 kuu peale jagatuna teeb 120 000 krooni.

Eesti Pőlevkivi: Mati Jostov, 120 000 krooni

Eesti Energia tütarfirma Eesti Pőlevkivi juhatuse esimees Mati Jostov sai eelmisel aastal palka 960 000 krooni ja aastapreemiat 480 000 krooni, kokku Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Okiga võrdselt 1,44 miljonit. Keskmiseks teeb see 120 000 krooni kuus.

Eesti Telekom: Jaan Männik, 106 000 krooni

Eesti Telekomi juhatuse esimees Jaan Männik sai 2001. aastal palka 1,27 miljonit krooni. 12 kuu peale jagatuna teeb see umbes 106 tuhat krooni.

Lennuliiklusteenindus: Jaan Tamm, 100 000 krooni

Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse esimees Jaan Tamm teenis mullu pőhipalga, puhkusetasude ja preemia näol kokku üle 1,2 miljonit krooni, mis teeb keskmiseks kuutasuks üle 100 000 krooni. Tamme põhipalk oli teenitud summast 615 tuhat krooni, puhkusetasud 110 tuhat krooni ja lisatasud 464 tuhat krooni.

Tallinna Sadam: Riho Rasmann, 89 400 krooni

Tallinna Sadama juhatuse esimees Riho Rasmann teenis möödunud aastal töötasu ja hüvitistena kokku 1 073 000 krooni, mis 12 kuu peale jagatuna teeb tinglikuks keskmiseks 89 417 krooni. Rasmanni põhipalk oli 780 000 krooni ja hüvitised 292 500 krooni.

Eesti Pank: Vahur Kraft, 72 850 krooni

Eesti Panga president Vahur Krafti teenis möödunud aastal 874 186 krooni, millest pőhipalk moodustas pisut üle poole - 486 360 krooni. 12 kuu lõikes sai keskpanga president mullu keskmiselt 72 848 krooni kuus. Kraft põhipalk oli 40 530 krooni kuus. Eesti Panga Nőukogu esimees Mart Sőrg sai mullu 208 654 krooni ulatuses kulude hüvitist.

Tallinna Vesi: Geoffrey Thorpe, 70 000 krooni

Tallinna linna osalusega AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees Geoffrey Thorpe sai möödunud aastal ligi 70 000 krooni kuus. Thorpe sai seitsme tööl oldud kuu jooksul palka 489 115 krooni.

Eesti Post: Tarmo-Jaan Tőeleid, 59 200 krooni

AS-i Eesti Post peadirektor Tarmo-Jaan Tőeleid teenis möödunud aastal kokku 710 025 krooni, millest pőhipalk moodustas 515 025 krooni. Kogu teenistus 12 kuu peale jagatuna teeb keskmiseks 59 169 krooni kuus.

TTTK: Peeter Maspanov, 59 200 krooni

Täielikult linnale kuuluvate ettevőtete töötajate hulgast teenis enim Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise (TTTK) juht Peeter Maspanovile – 710 759 krooni ehk kuu lõikes 59 230 krooni.

Tallinna Soojus: Jaak Ziugov, 58 900 krooni

Tallinna Soojuse juhi Jaak Ziugovi eelmise aasta palk oli 706 695 krooni ehk keskmiselt 58 891 krooni kuus.

TAK: Mati Mägi, 43 700 krooni

Tallinna Autobussikoondise (TAK) juhatuse esimees Mati Mägi teenis mullu 524 251 krooni ehk 43 687 krooni kuus. TAK-i juhatuse liikmed said esimehest umbes kolmandiku võrra vähem.

Tallinna Lennujaam: Rein Loik, 47 000 krooni

Riigile kuuluva AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Rein Loik teenis 2001. aastal palga, puhkusetasu ja preemiate näol kokku 565 455 krooni, mis teeb tema kuuteenistuseks 47 121 krooni.

Eesti Loto: Monika Salu, 46 200 krooni

Eesti Loto juhatuse esinaine Monika Salu teenis Rahandusministeeriumi andmeil eelmisel aastal koos lisatasudega 554 235 krooni, mis teeb tema kuupalgaks 46 186 krooni.

Salu palk moodustas kogusummast umbes 320 tuhat krooni ning lisatasud ja hüvitised 230 tuhat krooni. Eesti Loto nõukogu esimees Toomas Vilosius teenis aastaga 55 600 krooni, mis teeb tema kuutasuks 4633 krooni.

Riigimetsa Majandamise Keskus: Andres Onemar, 45 000 krooni

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) peadirektor Andres Onemar sai mullu koos lisatasudega pőhipalka 543 318 krooni ehk keskmiselt 45 277 krooni kuus, teiste RMK juhtide kuupalgad jäid vahemikku 18 000-33 000 krooni.

Tallinna Jäätmekeskus: Rein Tiit, 32 700 krooni

Tallinna Jäätmekeskuse juht Rein Tiit teenis mullu 392 364 krooni ehk 32 697 krooni kuus. Tallinna Prügila juht Jaan Sots teenis kolleegist umbes viiendiku võrra vähem - 26 590 krooni kuus.

Eesti Loots: Toomas Kõmmus, 31 600 krooni

AS-i Eesti Loots juhatuse esimees Toomas Kőmmus teenis möödunud aastal 11 kuuga 348 000 krooni palka, mis teeb tema kuupalgaks 31 636 krooni. Muid tasusid ja preemiaid Kõmmus möödunud aastal ei saanud.