Riigimetsa majandaja soovib vähendada kevadist raiet


Riigimetsa majandaja RMK algatab järgmisel nädalal arutelu, kus tutvustavad oma projekti, mille eesmärk on vähendada kevadel raiete mahtu säästmaks loodust ja keskkonda.

Keskus tutvustab oma nägemust kevad-suviste raiete vähendamisest arutelul, kuhu on kutsutud metsatööstusettevõtete, metsatööstuse liidu liikmesorganisatsioonide, metsatöötajate ametiühingu ja keskkonnakaitseorganisatsioonide esindajad, teatas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi sõnul lähtub kevad-suviste raiete strateegia projekt metsanduse heast tavast kevadisel looduse ärkamise perioodil keskkonda hoida ja kaitsta. "Raierahu strateegia projekti väljatöötamisel on arvestatud kõikide oluliste huvigruppidega, et kavandatav raiete lühiajaline vähendamine ei kahjustaks ühegi osapoole huve," lisas ta.

Kaubi sõnul on kevadiste raiete vähendamist arutatud ka varasematel aastatel, kuid raierahuni ei ole veel jõutud. "Eelmisel aastal otsustati, et RMK töötab välja oma nägemuse kevad-suviste raiete oluliseks vähendamiseks, mis arvestaks selle otsuse kõiki aspekte," ütles ta.

RMK nägemuse kohaselt on raiemahtu võimalik oluliselt vähendada lühiajaliselt kevadkuudel, kui metsaraie on niigi madalseisus ja puidu tarnimine tööstuste tellimuste tagamiseks jätkub vaheladudest. Raiemahu vähendamisega ei kaasne tööhõive küsimusi, kuna metsatöölised suunatakse selleks perioodiks teistele metsakasvatuslikele töödele, mida on vaja alati kevaditi teha.

Kevad-suviste raiete strateegia projekti kohaselt tuleneb raiete vähendamine eelkõige keskkonnanõuetest ja selle rakendamisel peab arvestama kõigi huvigruppide seisukohtadega, kahjustamata kellegi huve.