Riigireform hakkab looma: rahandusministeerium tahab kogu toetuste jagamise viia ühte süsteemi

 (2)
Rahandusminister Toomas Tõniste
Rahandusminister Toomas TõnisteFoto: Martin Pedaja

Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi kava luua Riigi Tugiteenuste Keskuses (RTK) ühine toetuste taotlemise ja andmise teenus. Esialgu puudutab ühtse rakendusteenuse moodustamine regionaaltoetusi ja teisi rahandusministeeriumi jagatavaid toetusi. RTK- le antakse esialgu üle 987 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi algne plaan oli, et kogu eurotoetuste jagamine läheks täielikult tugiteenuste keskusele üle, kuid kõik ministeeriumid ei olnud sellega veel nõus. Uude süsteemi saavad teised ministeeriumid edaspidi oma toetuste rakendamise üle tuua.

Kogu toetuste jagamise protsess peaks rahandusministeeriumi nägemusel edaspidi välja nägema nii, et erinevate toetusmeetmete kriteeriumid ja sisu töötaksid välja vastava kompetentsiga ministeeriumid, kuid taotlemine ja väljamaksmine käiks läbi RTK.

„Meie eesmärk on pilootprojektiga näidata, et toetuste jagamise süsteemis on võimalik vähendada tarbetut bürokraatiat ja dubleerimist ning teha süsteem toetuse saajate jaoks lihtsamaks ja mugavamaks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Loodan, et see projekt õnnestub ja tulevikus soovivad uue süsteemiga liituda ka teised valitsemisalad.“

Seotud lood:

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on muudatus üks osa riigireformist – korrastatakse avalikke teenuseid ja muudetakse riiki tõhusamaks. „See ümberkorraldus haakub hästi riigireformi eesmärgiga ja on kindel samm edasi nende sihtide suunas,” lausus ta.

Kava kohaselt hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) rakendama rahandusministeeriumi valitsemisala regionaal- ja muid toetusi, mida seni jagas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Täiendavalt on plaanis RTK-sse koondada need sotsiaalministeeriumi ja riigikantselei korraldatavad eurotoetused, mille jaotust taotlejate vahel rahandusministeerium praegu korraldab.

Üle viidavate toetuste hulgas on näiteks hasartmängumaksu arvel antav regionaalsete investeeringutoetuste programm ning kergliiklusteede, elektriliitumiste, esmatasandi tervisekeskuste ja toiduabi toetuse programmid.

Ühest kohast saab edaspidi taotleda 34 eri meetme toetusi, mida rahastatakse viiest rahastusallikast, sealhulgas ELi struktuurifondidest, Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö vahenditest, Euroopa abifondi toiduabi toetustest enim puudust kannatajatele, CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside kvoodi müügi tulust, hasartmängumaksust ja teistest riigieelarve tuludest.

Toetuste jagamist hakkab edaspidi korraldama rahandusministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) asemel rakendusüksusena Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Praegu tegeleb nende toetustega EASis ja rahandusministeeriumis kokku ligikaudu 100 ametnikku ja töötajat, kes jätkavad oma teenistust RTKs.

Ühtne rakendusteenus aitab valmistuda Euroopa Liidu järgmiseks, 2021. aastal algavaks eelarveperioodiks, kui Eestil on oodata ELi eelarvest vähem toetusi. See tähendab ka vähem vahendeid toetuste andmise korraldamiseks. Ühise teenuse rakendamiseks arendatakse struktuuritoetuste registri (SFOS) infosüsteemi selliselt, et see sobiks ka teistest eelarvelistest allikatest rahastatavate projektide kiireks menetlemiseks. Infosüsteemi saaksid kliendid kasutada eri toetuste taotlemiseks. Samuti saaks süsteem pakkuda poliitikakujundajatele otsuste tegemiseks vajalikku infot.

Rahandusministeerium esitab valitsusele ühise rakendusteenuse loomiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu tänavu aprillis.

Riigi Tugiteenuste Keskus on valitsusasutus, mis korraldab riigi raamatupidamist ning personali- ja palgaarvestust, osutades teenuseid ministeeriumide valitsemisala asutustele, riigikantseleile, rahvusraamatukogule, Eesti Kunstimuuseumile. Samuti aitab RTK riigikantseleil ning justiits- ja rahandusministeeriumi asutustel riigihankeid korraldada ja korraldab riiginõuete täitmist.

Ekspressi konverents 2020