Riik aitab kindlustusega vaielda (täiend)

 (22)
Uputus Pärnus
Foto: DELFI

Inimesed, kelle kindlustus keeldub hüvitamast tormi tekitatud kahjusid, saavad riigilt õigusabi.

Peaminister Juhan Parts ütles neljapäeval ajakirjanikele, et tegi justiitsminister Ken-Marti Vaherile ülesandeks selgitada viisid, kuidas riik saab aidata tormikahjustuste hüvitamisega kimpus olevaid kindlustuskliente.

Parts avaldas lootust, et tõrkuvate kindlustusettevõtetega tegeleb ka tarbijakaitseamet ja finantsinspektsioon. „See on usalduse küsimus,” lausus ta. „Kindlustus on ettevõtlus, mis põhineb usaldusel.”

Peaminister lisas, et tarbijad on sageli kindlustusettevõttega suheldes ebavõrdsel tasandil ning riik peab välja mõtlema viisi, kuidas inimesi selles asjas abistada.

Tarbijakaitseameti hinnangul kohaselt tuleks kindlustusseltside lepingutingimused ühtlustada, et firmad ei saaks segaste lepingute tõttu keelduda kahjusid hüvitamast.

Olles tutvunud kindlustusseltside kahjukindlustuse tingimustega, on justiitsministeeriumi hinnangul enamuse seltside tingimuste kohaselt tormi tõttu tekkinud veekahjude hüvitamine selgesõnaliselt ette nähtud. Kuigi mõned seltsid on püüdnud oma tüüptingimustega selliste kahjude hüvitamist välistada, tuleb arvestada, et suure tõenäosusega on see tühine võlaõigusseaduses tüüptingimusi reguleerivate sätete alusel, teatas Delfile ministeeriumi pressiesindaja.

Nimelt võivad sellised vastutust välistavad tingimused tüüplepingutes olla käsitletavad nn üllatustingimustena võlaõigusseaduse mõttes. Seadus annab tarbijakaitseametile õiguse pöörduda kohtusse nõudmaks niisuguste tingimuste kasutamise lõpetamist.

Kuna kindlustust omanud inimeste õiguslikud probleemid võivad erineda, on justiitsministeerium valmis oma eelarvest rahastama inimestele õigusabi osutamist.

“On palju inimesi, kes said tormi tõttu suurt kahju ning kelle vara oli kindlustatud. Arvestades kahjude ulatuslikkust ja juhtunu erakordsust Eesti oludes, peab riik tagama oma vara kindlustanud inimestele pädeva õigusabi. Justiitsministeerium jälgib olukorda ning juhul, kui massiliselt keeldutakse kahjude hüvitamisest, loome inimestele võimaluse saada tasuta esmast õigusabi kindlustusasjades pädevatelt advokaatidelt, samuti kaalume sarnaste nõuete koondamise otstarbekust.” selgitas minister Ken-Marti Vaher.

Tasuta pakutav õigusabi peaks hõlmama pädeva juriidilise hinnangu andmist konkreetsele juhtumile ning soovitust, kas inimesel on mõtet kahju hüvitamisest keeldumine vaidlustada kohtus.

Samuti laienevad alates 1.märtsist inimestele senised võimalused riigi toetusel tasuta õigusabi saada. Sellest kuupäevast rakenduva riigi õigusabi seaduse kohaselt saab olema võimalik taotleda tasuta õigusabi ka tsiviilasjades ning kohtueelse nõustamise saamiseks.

If-kindlustus andis teada, et vaatab üle kõik üleujutusega seotud kahjud, ka need, mis ei ole erikokkuleppega kindlustatud. Samas teatas ettevõte algul aga, et ei pea üleujutust loodusõnnetuseks ning seetõttu kahju ei hüvita.

Ergo kindlustus hüvitab eraisikute varakahjusid kodukindlustuse tingimuste järgi. Kui lepingu sõlmimisel on kindlustusvõtja võtnud ka loodusõnnetuse riski katte, siis hüvitab Ergo nii tormikahjustused (lõhutud katused, hoonetele langenud puudest tekitatud purustused vms) kui ka tormist tingitud loodusliku üleujutuse, sh sel põhjusel hoonesse tunginud vee kahjustused.

Seesami kindlustuse kodu- ja vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingud sisaldavad tormiriski kaitset ning seetõttu võib enamus kliente arvestada kindlustushüvitisega.

Seesam hüvitab kindlustatud hoonetele ja sõidukitele tekkinud tormikahjud, mis on otseselt põhjustatud nii tugevast tuulest kui ka tormist tingitud veepinna tõusust.