Riik aitab parandada ettevõtete ressursikasutust


Riik aitab parandada ettevõtete ressursikasutust
Foto: Balti Spoon

Alates selle aasta kevadest on kõikidel mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel võimalik taotleda toetust ressursitootlikkust suurendavate lahenduste elluviimiseks.

Kokku on toetuste kogumaht 110 miljonit eurot. Lisaks ressursikasutuse analüüside ja investeeringute toetamisele tõstetakse „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetme raames üldist teadlikkust säästlikumast toorme kasutamisest ja koolitatakse spetsialiste, kes aitavad ettevõtetel parandada ressursitõhusust.

Olukorras, kus hindu kergitavad kahanevad loodusressursid, on nende parem ära kasutamine konkurentsieelis, sest võimaldab teenida suuremat tulu ühe toormeühiku kohta – sellisele järeldusele on jõudnud paljude teiste hulgas ka Balti Spoon OÜ ja Järvakandi Puidutehas OÜ, kes on juba toetuse osas saanud positiivse vastuse.

Balti Spoon suurendab tootmiskompleksi ressursitõhusust ja tootlikkust

Tänavu oma 20. tegutsemisaastat tähistav Balti Spoon on üks tunnustatumaid spoonitootjaid maailmas. Ettevõtte klientideks on peamiselt mööblifirmad, akna- ja uksetootjad ja erinevate valdkondade edasimüüjad ning esindajad, kes kasutavad spooni nii kohalikul kui välisturul. Toodang rändab pisikesest Kupu külast Kuusalu vallas enam kui neljakümnesse riiki üle maailma.

Foto: Balti Spoon

Ressursitõhususe meetme toel investeerib ettevõte tootmisprotsessi erinevatesse osadesse (spoonilehtede ühendamine, hööveldamine, treimine), võttes kasutusele säästvamaid tehnoloogiaid ja soetades uuenduslikke seadmeid. Uue IT-süsteemi abil seiratakse toorme tarbimist tootmisprotsessi erinevates etappides. Spooni tootmisliini automatiseerimise tulemusena saab tulevikus vähendada oluliselt tootmisprotsessi osades etappides tekkinud väheväärtuslikku materjali hulka. Balti Spooni projekti kogumaksumus on 2 270 180 eurot, millest meetme raames kaetakse 567 545 eurot.

Ka Järvakandi puidutehas panustab tehnoloogiasse

Puidu töötlemine sai Järvakandis hoo sisse eelmise sajandi 20ndatel aastatel insener Gerhard Eugen Lukki loodud tehastes. Täna jätkab Järvakandi puidutöötlemise traditsioonide Järvakandi Puidutehas OÜ, valmistades liimpuidust ehitus- ja mööblidetaile.

Kui siiani on ettevõttes hinnatud puidu kvaliteeti n-ö käsitööna, siis ressursitõhususe meetme abil investeeritakse automaatsesse puiduskaneerijasse, tänu millele on võimalik jagada materjal täpselt kvaliteediklassidesse ja pühenduda uute toodete väljatöötamisele. Viimase tõttu suureneb tootlikkus ja paraneb toormaterjali väljatulek. Lisaks skaneerijale lisatakse toetuse toel tootmisahelasse ka lamellipress, mis tagab valmistoodangu ühtse kvaliteedi, lamellide kiirema liimumise ja kaks korda suurema tootlikkuse.

Foto: Järvakandi Puidutehas

Järvakandi Puidutehase juhi Olari Süldi sõnul sai ta ülevaate ressursitõhususe meetmest seda tutvustaval seminaril eelmise aasta alguses Tartus. “Pärast seminari kutsusin asjaosalised Järvakanti, tutvustasin tehases energia- ja materjaliressursside kasutust, näitasin kitsaskohti. Leiti, et mõttekas on läbi viia detailne audit, mille alguses läks palju auru audiitoritele puidutehnoloogilistest nüansside selgitamisele, aga siis saime kenasti liikuma. Auditist rahastusotsuseni kulus pisut rohkem kui aasta,” meenutab Olari Süld.

957 960 eurot nõudva projekti tulemusel väheneb Järvakandi Puidutehases ühe kuupmeetri valmistoodangu tootmise ressursikulu 7,24%. Toetust saab ettevõte meetmest 431 082 eurot.

Foto: Järvakandi Puidutehas

Kust saab meetme kohta infot?

Kõige parema pildi sellest, kuidas oma ettevõtte ressursikasutuse efektiivsemaks muutmise projektile KIKist toetust küsida, saab üle Eesti toimuvatel tasuta seminaridel "Fookuses on tootmisefektiivsus!".

Tulevaste seminaride ajakava leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja seminaridele registreerida on võimalik siin.

Lisainfot leiab ka ressursitõhususe meetme kodulehelt, rahastuse saanud projektidega võib aga tutvuda ressursitõhususe blogis.

„Ettevõtete ressursitõhusus“ meede
Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendatav meede, mille kaudu toetatakse muuhulgas auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemist ja ressursitõhusasse tootmisse investeerimist.

Kes saavad taotleda?

Audit – mäetööstus, töötlev tööstus (EMTAK B ja C)
Investeeringute toetus – hetkel 5 sektorit, 2018 kevadel laienetakse kõikidesse töötleva tööstuse sektoritesse.

Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab EMTAK 2008 koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09); toiduainete tootmine (jagu C, alajagu 10) ja joogitootmine (jagu C, alajagu 11); puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (jagu C, alajagu 16); paberi ja pabertoodete tootmine (jagu C, alajagu 17); muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (jagu C, alajagu 23).

Artikli ilmumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.