Riik esitas Sõnajalgadele järgmise nõudmise: esmaspäevaks olgu kõik Aidu tuulikutega seotud dokumendid esitatud, muidu ähvardab taas trahv kuni 64 000 eurot

 (210)
Pooleliolev ehitus Aidu tuulepargis
Pooleliolev ehitus Aidu tuulepargisFoto: Rauno Volmar

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) on viimastel päevadel Aidu tuuleparki puudutavates küsimustes Sõnajalgadele ohtralt dokumente välja saatnud. Neist ühes esitab amet arendajatele nõude esmaspäeva keskpäevaks kõik Aidu tuulikutega seotud dokumendid neile saata. Muidu seisavad ettevõtjad taas silmitsi kuni 64 000-eurose trahviga.

Eilse kuupäevaga ettekirjutuses ütleb TTJA, et Aidu tuulepargi menetluse läbiviimise raames, sh ohuolukorra ja Eleon Green OÜ-le kohustuseks pandud ohutuse tagamise tööde läbiviimise hindamiseks on ametil vaja tutvuda ehitamise aluseks olnud ja ehitamise käigus dokumenteeritud andmetega. Seejuures lubab TTJA haldusmenetluse seadusest tulenevalt hoida ettevõtte ärisaladust ning mitte avaldada seda kolmandatele osapooltele.

Nii kohustab TTJA Aidu tuuleparki hiljuti kahte tuulikut püstitama asunud Eleon Green OÜ-d esitama neile esmaspäeva, 29. aprilli keskpäevaks terve rida dokumente, mis puudutavad viimastel nädalatel palju poleemikat tekitanud tuulikute ehitustegevust.

Seejuures tahab amet näha tuulikute ehitamise aluseks olevaid ehitusprojekte, eriosade projekte, teostusjooniseid, tehnilisi näitajaid, tootjapoolseid tuuliku püstitus- ja/või paigaldusjuhendeid, ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte, töid teostavate isikute ohutuslahendusi ja riskianalüüsi.

„TTJA hoiatab, kui Eleon Green OÜ ei täida tähtaegselt nimetatud kohustust, kohaldab TTJA ehitusseadustiku, korrakaitseseaduse ja asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel sunniraha kuni 64 000 eurot,” seisab TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiku poolt allkirjastatud ettekirjutuse lõpus. Tegemist oleks kolmanda sunniraha ähvardusega viimase paari nädala jooksul.

Seotud lood:

Teadupärast otsustas TTJA kaitseministeeriumi pöördumise alusel peatada 12. aprillil tehtud ettekirjutusega 27. märtsil alguse saanud kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, viidates võimalikule julgeolekuohule ja ebaseaduslikele ehituslubadele. Kuna arendajad jätkasid töid ka pärast seda, kehtestas TTJA 19. aprillist politsei kaasabiga tuulepargis viibimise keelu, mis esialgu kestab täna südaööni.

Kuna arendajad ütlesid, et tööde järsk katkestamine tekitab kõrgendatud ohuolukorra, kohustas TTJA arendajat viibimiskeelule vaatamata viima lõpule tööd, mis aitavad tuulikutega seonduva ohutuse tagada. Selleks andis TTJA kolmapäeval arendajatele kaks päeva – selle nädala neljapäeva ja reede. Arendaja sõnul on aga võimatu kaks nädalat nõudvate töödega nii lühikeses ajaraamis hakkama saada.

Neljapäeval käis TTJA ka Lüganuse vallavalitsuses taas tuuleparki puudutavate dokumentidega tutvumas. Tõenäoliselt ei olnud sealt saadud info piisav, mistõttu väljastas amet ettekirjutuse dokumentide väljanõudmiseks.