Riik lööb lennujaamad lahku


Valitsus kiitis eile heaks riigiettevõtte Eesti Lennujaamad asemel viie eraldi äriühingu moodustamise ja Lennuliiklusteeninduse Keskuse tegevuse lõpetamise.

Teede- ja sideminister Raivo Vare sõnul on Eesti Lennujaamade jagunemine viieks eraldi firmaks vajalik selleks, et viia ettevõte erastamise eel vastavusse uue äriseadustikuga ja paremini tagada kohapealsete tingimuste arvestamist lennujaamade töös.

Riik osaleb lennujaamade loomisel mitterahaliste sissemaksetega aktsiakapitali. Asutatavad äriühingud võtavad üle ka kõik neil lennujaamadel varem lasunud kohustused.

Teise lennundust puudutava küsimusena andis valitsus eile nõusoleku riigiasutuse Lennuliiklusteeninduse Keskus tegevuse lõpetamiseks ja selle baasil täielikult riigi omanduses oleva Lennuliiklusteeninduse AS-i asutamiseks.

Vare sõnul hakkab lennujuhtimine endale ise teenima raha ülelennu- ja navigatsioonitasude näol. Uue ettevõtlusvormi rakendamine võimaldab ühtlasi hakata tagasi maksma võetud 300 miljoni krooni suurust laenu ja teha igal aastal 5-6 miljoni krooni ulatuses täiendavaid investeeringuid kohalike lennujaamade kaasajastamiseks.

SIRJE NIITRA