Riik ostab Saaremaal väikesadama

 (5)
Riik ostab Saaremaal väikesadama
Vilsandi Foto: Bianca Mikovitš

Majandusministeerium andis riigile kuuluvale ettevõttele AS Saarte Liinid loa osta Papissaare sadam Saaremaal, et oleks võimalik paremini tagada reisilaevaühendus Vilsandi saarega.

Vikati ja Papissaare sadamate rekonstrueerimise ja maakorralduslikud teemad on üleval olnud 2012-2013. aastast. Tollal kohustas majandus- ja kommunikatsiooniminister AS-il Saarte Liinid Saaremaa ja Vilsandi vahel regulaarreise alustava reisilaeva Vilsandi tarbeks välja selgitada Vikati ja Papissaare sadamate tehnilise olukorra.

Vilsandiga laevaühendust pidav AS Saarte Liinid pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministri poole, et saada riigi kui ettevõtte omaniku nõusolek omandada sadama toimimiseks vajalik osa kinnistut. Seejärel alustatakse detailplaneeringu ja sadama projekteerimisega.

Saaremaa ja Vilsandi vahel ühendust pidava reisilaeva „Vilsandi“ paremaks sildumiseks on vaja Papissaare sadamakai remonti, kuid kuna sadam on seni olnud eraomandis, ei ole riigil olnud võimalik vajalikke töid rahastada ja teha. Detailplaneeringu kehtestamisel saab Papissaare sadama territooriumiks ca 0,7 hektarit.

Ostetava kinnisvara hinnaks on 105 000 eurot. Lisaks on AS Saarte Liinid Papissaare ja Vikati sadamates kavandatud erinevaid investeeringuid Ühtekuuluvusfondi toel sadamate remondiks ja kaasajastamiseks 1,3 miljoni euro eest.