Riik otsib hulgaliselt peadirektoreid ja asekantslereid: tippjuhtide konkurss lõpeb homme

 (43)
Superministeerium
SuperministeeriumFoto: Madis Veltman

30. jaanuaril kuulutati välja konkurss 15 avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale, mis viiakse läbi selle poolaasta jooksul. Konkursil osalemise tähtaeg on homme, 27. veebruar.

Konkursiga täidetakse järgmised ametikohad:

 • maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • PRIA peadirektor
 • haridus- ja teaduministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler
 • haridus- ja teaduministeeriumi üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsler
 • kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
 • majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler
 • lennuameti peadirektor
 • tööinspektsiooni peadirektor
 • rahandusministeeriumi regionaalpoliitika asekantsler
 • rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • siseministeeriumi pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler
 • siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler
 • justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler
 • justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler
 • andmekaitseinspektsiooni peadirektor.
Tippjuhtide valikukomisjon ootab kandideerima juhtimiskogemusega inimesi, kes soovivad Eesti heaks töötada. „Loodan väga, et palju kandidaate tuleb Eesti eesistumise läbiviimisel osalenud inimeste hulgast, sest nad tegid suurepärast tööd ja tõestasid enda juhivõimeid," ütles riigisekretär Heiki Loot.

2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse kohaselt on avaliku teenistuse tippjuhtide ametikohad viieaastase tähtajaga, ametisse nimetamine toimub avalike konkursside korras ning kõik avaliku teenistuse tippjuhtide konkursid viib läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon. 2018. aastal lõpeb ametiaeg 26-l avaliku teenistuse tippjuhil, kuid näiteks julgeolekuasutuste juhtide ametikohtadele vastavalt seadusele konkursse ei korraldata.

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti - ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Konkursi lisainfo: https://riigikantselei.ee/et/tippjuhid2018