Riik sõlmib riigiasutustele sõiduautode hankimiseks ettevõtetega raamlepinguid

 (8)
Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Riigi Tugiteenuste Keskus sõlmib ühishankes raamlepingud 33 riigiasutusele sõiduautode soetamiseks või rentimiseks. Keskus hangib asutustele riigi ülesannete täitmiseks ja teenuste pakkumiseks vajalikud sõiduautod kahe riigihankega. Raamlepingud sõlmitakse 17 ettevõttega 18 kuuks, teatas rahandusministeerium.

„Kui siiani korraldasid asutused riigihankeid ise, küsides ühe ja sama hankega nii sõiduki soetust kui ka liisingut, siis uudse lahendusena korraldas Riigi Tugiteenuste Keskus seekord kaheosalise ühishanke,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse(RTK) juhataja Tarmo Leppoja. „Küsisime eraldi pakkumisi sõidukimüüjatelt ja finantseerimisteenuse pakkujatelt. Kahe sisult erineva teenuse lahutamine tagab loodetavasti suurema konkurentsi nii auto- kui ka liisingupakkujate seas. Nii on riigil võimalik saada soodsamaid lepingutingimusi ja hoida kokku maksumaksja raha.“

Sõiduautode hanke 18 erinevale osale laekus 12 automüüjalt kokku 77 pakkumust. Iga hanke osa kohta sõlmitakse kuni viis raamlepingut. Teises hankes sõlmiti raamlepingud viie liisingufirmaga, kes vajadusel hakkavad finantseerima sõiduautode soetust või renti. Raamlepingute alusel renditavate või soetatavate sõidukite eeldatav maksumus on kokku 5 miljonit eurot. Raamlepingud sõlmitakse ettevõtetega Amserv Auto AS, City Motors AS, Auto Forte Tallinn OÜ, Elke Auto AS, Silberauto Eesti AS, Veho Eesti AS, Mariine Auto AS, Moller Auto Tallinn OÜ, Viking Motors AS, Auto 100 Tallinn AS, Mustakivi Auto AS ja Topauto AS.

Seotud lood:

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu juhataja Arno Sillati sõnul on liit aastaid seisnud riigihangete läbipaistvuse ja ausa konkurentsi eest. „Oleme lootusrikkad, et nüüd ja edaspidi läbiviidavad ühishanked vastavad nendele kriteeriumitele. Menetlemine on kõigile osapooltele vähem ajamahukas, aga samas konkreetne ja selge. Paljusid suuri maksumaksjaid ühendava ettevõtlusorganisatsioonina tervitame ka riigi kulude kokkuhoidu, mis on võimalik just selliste ühiste suurte hangetega,“ ütles Sillat.

Sõidukite finantseerimisteenust pakuvad riigiasutustele SEB Liising ja AS Rentacar ühispakkujatena, Swedbank Liising, Danske Banki Eesti filiaal, UniCredit Leasingu Eesti filiaal ning OP Finance AS. "RTK initsiatiivi korraldada riigiasutustele sõidukite ühishankeks raamlepingute sõlmimimise konkurss on meie liikmesfirmad positiivselt vastu võtnud. Kompleksne lähenemine sobib meile, sest edaspidi on meil üks konkreetne lepingupartner, kelle nõudmised on väga konkreetselt määratletud. Loeme uudse lähenemise igati kordaläinuks ning ootame raamlepinguga seotud uusi minikonkursse hankelepingute sõlmimiseks," ütles Eesti Liisingühingute Liidu tegevdirektor Reet Hääl.

Esimeses etapis on plaanis sõlmida raamlepingute alt hankelepingud ligikaudu 68 sõiduki soetamiseks. Sõidukeid on plaanis hankida Lennuametil, Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakoolil, Maksu- ja Tolliametil, keskkonnaministeeriumil jt. Esimese tellimuse maksumus on hinnanguliselt 832 329,01 eurot. Võrreldes jaemüügihindadega on soetatavate erinevate sõidukite hind 5–20 protsenti soodsam. Edaspidiste sõidukite soetuse vajaduse otsustavad ühishankes osalenud riigiasutused jooksvalt ning esitavad oma tellimuse raamlepingu partneritele, viies läbi minikonkursid, milles raamlepinguga hõlmatud ettevõtted omavahel konkureerivad pakkumused esitavad. Rahalised kohustused võtab tellija minikonkursi tulemusel sõlmitava hankelepinguga. Sõidukite tellimise kohustus tekib üksnes siis, kui on sõlmitud hankeleping.

Riigiasutused jätkavad iseseisvalt selliste sõidukite hankimist, mida riigihange ei hõlma, nagu alarmsõidukid, eriotstarbelised sõidukid, M1G-kategooria sõidukid, haagised, veoautod, bussid ja mootorrattad.
Valitsusasutusel ja nende hallatavatel asutustel oli möödunud suve seisuga kokku 4476 maismaasõidukit, sealhulgas 1534 alarm- või eriotstarbelist sõidukit. Enim on riigi kasutuses või omandis tavakasutuses M1-kategooria sõiduautosid, kokku 1576.

Lisaks sõiduautode ja sellega seotud finantsteenuste pakkujate ühishankele on RTK 2017. aastal viinud läbi riigiasutuste ühishanked ka sõidukikütuse, koopiapaberi ning bürootarvete soetamiseks.