Riik tahab pikendada politsei kohalolu Sõnajalgade Aidu tuulepargis määramata ajani

 (21)
Aidu tuulepark
Aidu tuuleparkFoto: Karli Saul, Scanpix

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatas meediale, et on taotlenud poliseilt Aidu tuulepargis reedel kehtestatud viibimise keelu pikendamist, kuni asjaolud on selged. Ühtlasi ütles amet arendajatele, et nad peavad tagama tuulepargi alal ohutuse, kuid tuulikule labasid külge monteerida ei tohi.

Kui reedel teatasid TTJA ja politsei, et on piiranud tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluva Aidu tuulepargi ala sisse ja seavad neljaks päevaks, st täna keskööni alale sisenemise keelu, siis nüüd on TTJA taotlenud politseilt kohalolu pikendamist objektil, kuniks asjaolud on selged.

Ärilehele teadaolevalt kohtusid Sõnajalad täna ka TTJA juh Kaur Kajakiga, et asja üle arutada. Pärast kohtumist oli vähemalt Oleg Sõnajalg optimistlikult meelestatud, öeldes, et kohtumise käigus arutati konstruktiivselt ohuolukorra tõsidust ning TTJA lubas päeva jooksul edaspidise suhtes seisukoha kujundada.

Ei ole kehtivat ehitusluba ja tuulikud lubatust kõrgemad

Kümmekond päeva tagasi, 12. aprillil tegi TTJA ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Ettekirjutuse saajaks oli Sõnajalgadele kuuluv Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja. Ettekirjutuse tegemise ajaks oli Aidu tuulepargis püstitatud üks tuulik ning plaanis oli veel ühe tuuliku püstitamine.

Seotud lood:

TTJA tegi ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks põhjendusega, et tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Kuigi arendajad on seisukohal, et neil on Eleon Green OÜ, varasema nimega Kindel Vara OÜ-le varasemalt väljastatud ehitusloa näol tegemist kehtiva ehitusloaga, riigiasutused seda seisukohta ei jaga. Nad on seisukohal, et 2013. aastal saadud ehitusluba enam ei kehti ning 2015. aastal Lüganuse Vallavalitsuse antud tuulepargi ehitamisluba on kohtus vaidlustatud.

Ja isegi kui 2013. aasta ehitusluba kehtiks, siis kaitseministeeriumiga on kooskõlastatud projekt, mille järgi on tuulikute lubatud kogukõrgus 2012. aastal olemasolevast maapinnast 185 meetrit. Kõrguspiirangut on juba praegu märkimisväärselt ületatud, kuivõrd täna arendaja poolt esitatud info kohaselt on tuulikute orienteeruv kõrgus nende valmides maapinnast 202,4 meetrit kuni 218,4 meetrit.

Kuivõrd ehitustegevus jätkus pärast ettekirjutuse tegemist, tegi TTJA möödunud kolmapäeval, 17. aprilli sunniraha hoiatuse. Vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkus ehitustegevus. TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning fikseeritud olukord möödunud reedel, 19. aprillil näitas, et ehitustegevuse edasisel jätkumisel oleks olnud pöördumatud kahjud.

Tahab politsei kohalolu pikendada

Sellest tulevalt tegi TTJA politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu. 22. aprillil taotles TTJA tuulepargis viibimiskeelu pikendamist.

Viibimise keeld tähendab, et edasi ehitada ei tohi, kuid arendajal on lubatud teostada hädavajalikud tegevused, mis on seotud ohutuse tagamisega. Täna on selgelt arendajale öeldud, et nad peavad tagama territooriumil ohutuse, kuid tuulikule labasid nad ei tohi külge monteerida. Samas on arendajad seisukohal, et kui nad ei saa tuulikute montaažiga edasi minna, tekitab see alal kõrgendatud ohuolukorra.

Nii TTJA poolt läbi viidud paikvaatlus kui ka arendaja poolt esitatud info kohaselt ületavad tuulikud lubatud kõrguspiirangu. Selle tulemusel võib tuulepargi taha tekkida nn varjuala ning tuulepark võib põhjustada häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol.

Ameti seisukoht on, et kuna Aidu tuuleparki kavandatakse Eesti Vabariigi idapiiri läheduses, on seepärast ülioluline, et õhuseireradarid ja raadiosüsteemid töötaksid tõrgeteta. Olukorras, kus eelhoiatussüsteemid ei saa töötada nõuetekohaselt, sest tuulikud on ehitatud kõrgemad kui lubatud, ei ole TTJA-l muud võimalust kui ehitustegevus koos politsei abiga peatada.

Saidki nädalavahetusel puhata

Politseist öeldi täna päeval Ärilehele, et nemad jäävad objektile nii kauaks, kuni TTJA seda neilt nõuab. Siiski pole TTJA veel vastust viibimiskeelu pikendamise osas saanud. Nädalavahetus möödus nii TTJA kui ka politsei kinnitusel Aidu tuuepargi alal rahulikult.

Reedel, kui politsei Aidu tuulepargi alale saabus, oli objektil Oleg Sõnajala sõnul veel vaid kaks töötajat, kes valmistusid sealt lahkuma. "Meile oli kogu see aktsioon omamoodi kergenduseks, sest saime nädalavahetusel üle pika aja rahulikult puhata – TTJA võttis vastutuse kõigi tagajärgede eest enda õlgadele ning rasketehnikat jäi valvama maksumaksja kulul PPA," ütles Sõnajalg täna hommikul Ärilehele.