Riik võib Olerexilt tee-ehitusele jalgu jääva kinnistu jõuga ära võtta

 (36)
Lisatud Olerexi kommentaar.
Riik võib Olerexilt tee-ehitusele jalgu jääva kinnistu jõuga ära võtta
Foto: Andres Putting

Maanteeamet sai rohelise tule Peterburi teel asuva Olerexi kinnistu sundvõõrandamiseks.

Tallinna linnavalitsus andis kolmapäeval abilinnapea Taavi Aasale volituse allkirjastada maanteeametiga ühistegevuse kokkuleppe projekt Väo ristmiku rekonstrueerimiseks, millega plaanitakse alustada 2015. aastal.

Maanteeamet peab alustuseks koostama vähemalt kolm liiklussõlme eskiislahendust koos ligikaudse eeldatava ehitusmaksumusega. Nende seast valitakse koos Tallinna linnavalitsusega välja parim variant, mille alusel jätkatakse detailplaneeringu menetlemist, mis pandi eelmise aasta jõulude paiku tehnilise projekti puuduste tõttu seisma.

Täpsed detailplaneeringu maa-ala piirid selguvad pärast eskiislahenduse väljavalimist. Siis selgub ka Olerexi tankla saatus, mis asub Peterburi tee 104 ehk keset Väo liiklussõlme.

Nimelt seisab Tallinna linnavalitsuse korralduses, et vajadusel läheb kinnistu maanteeameti poolt sundvõõrandamisele.

Enne seda tuleb aga kehtestada detailplaneering, mis toimub eeldusel, et sõlmitud on kõik vajalikud lepingud detailplaneeringu elluviimiseks, sealhulgas teede ja tehnovõrkude valmisehitamise ning maade võõrandamise või kasutusõiguse lepingud.

Olerexi turundusjuht Antti Moppel ütles Ärilehele, et tema hinnangul on sundvõõrandamine kõige väiksema tõenäosusega lahendus.

Seotud lood:

"Maanteeameti juhtkond suhtub projekti väga pragmaatiliselt. Eeldused kõiki rahuldava lahenduse leidmiseks on head," kinnitas Moppel.

Ta lisas, et ristmikule parima liiklusskeemi otsimine jätkub. "Traditsioonilisele ringristmikule lisaks on laual väga huvitav ja hea läbilaskevõimega lahendus, mida seni pole Eestis kasutatud," märkis Moppel.

Eesti Päevaleht kirjutas jaanuari alguses, et Väo ristmiku tehnilise projekti audititest ja ekspertiisidest, samuti Eesti Päevalehega rääkinud teeinseneride arvamustest selgus, et liiklussõlme põhiprobleem on ristmiku keskele planeeritud Olerexi tankla. Täpsemini teed, mis tanklasse viivad ja sealt ära toovad, sest need olevat ohtlikud ja tegevat niigi keerulise liiklussõlme veel segasemaks.

Olerexi turundusjuht Antti Moppel leidis, et ristmik ja tankla teineteist ei välista. „Uue Väo ristmiku kallal on vahelduva eduga töötatud juba üle kümne aasta. Loodame, et seekordsed projekti peatamise põhjused ei ole otsitud,” ütles ta. „Nõustusime meie kinnistu piiride muutmisega, et tagada liiklussõlme peale- ja mahasõitude parim asetus.” Moppel kinnitas, et ka tanklakett on huvitatud ohutust, mugavast ja kergelt läbitavast ristmikust.

Eksperdid on lihtsa lahendusena pakkunud tankla mujale ehitamist. Sellega ei olnud kütusefirma nõus, sest ristmiku maatükk kuulub neile. Olerex on rahastanud ka ristmiku tehnilist projekti, mille koostas K-Projekt. K-Projekt tellis inseneribüroolt Stratum ka Väo sõlme tehnilise projekti liiklusohutusauditi, mis suurtele ohutusmuredele ei viidanud.

Sellele tellis maanteeamet omakorda Reaalprojekt OÜ-lt ekspertiisi, milles leiti, et liiklusohutusaudit ei vasta määrustele ja ristmiku probleeme pole piisavalt käsitletud. Ekspertiisis on tehtud ka hulk ettepanekuid, kuidas ristmiku ohutust parandada – enamik on seotud tanklaga ristmiku keskel. Maanteeamet lasi Tinter Projekt OÜ-l teha uue liiklusohutusauditi, mis viitas taas Olerexi tanklaga seotud probleemidele.