Riiklik operatiivsus: 14 aastat pärast avamist saab lekkiv mürgiprügila puhastusseadme

 (3)
Vaivara ohtlike jäätmete prügila, Auvere küla
Vaivara ohtlike jäätmete prügilaFoto: Kadri Paas

Valitsus toetas täna keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse ettepanekut uuendada Vaivara vallas, Auvere külas asuva ohtlike jäätmete käitluskeskuse vananenud veepuhastussüsteemi, raporteerib keskkonnaministeerium.

Käitluskeskuse sademevee ja nõrgveesüsteemide tingimuste parandamise tulemusel paraneb pinna ja põhjavee kvaliteet ning väheneb reostuseoht. Parandades veepuhastussüsteeme välditakse jäätmete käitluskeskusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja ohustustatakse prügilat.

Prügila ladestusaladelt, komposteerimisväljakult ja asfaltplatsidelt kogutava nõrgvee ja saastatud sademevee puhastamiseks rajati aastatel 2007–2008 veepuhastuskompleks. Käesolevaks ajaks on veepuhastuskompleksi kuuluvad puhastusseadmed tehniliselt vananenud.

Uus puhasti peab tagama, et väljalaskmesse juhitav vesi vastaks nõuetele. Tegemist on keerulise seadmega, kuna sellega tuleb puhastada raskestikäideldavat, nii ohtlikke aineid kui orgaanilist reostust sisaldavat reovett. Puhasti lõplik hind selgub riigihanke tulemusel.

Kaasaegsele nõuetele vastava nõrgvee puhastussüsteemi rajamiseks on välja kuulutatud riigihange ning senikaua viiakse reostunud vesi teistesse puhastusjaamadesse. Reostunud vee loodusesse juhtimine on keelatud. Hankega soovitakse leida ettevõtet, kes tarnib seadmed, monteerib need üles ning õpetab välja operaatorid. Osalustaotlusi oodatakse 4. septembrini.