Ringkonnakohus vabastas EAS-i eksjuhi soodustuskelmuse süüst

 (32)
Anti Tammeoks kohtus
Anti Tammeoks kohtusFoto: Andres Putting

Tallinna ringkonnakohus tühistas esmaspäeval Harju maakohtu mullu 22. mail tehtud otsuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu endise liikme Anti Tammeoksa süüdimõistmises soodustuskelmuses ning mõistis riigilt tema kasuks üle 100 000 euro kohtukulude katteks, kirjutab ERR.

Ringkonnakohus lõpetas kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu menetluse Tammeoksale (43) esitatud süüdistuses EAS-ilt toetuse taotlemisel soodustuskelmuse toimepanemises, ütles kohtu pressiesindaja Krista Tamm ERR-ile.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt (KIK) toetuse taotlemisel toimepandud soodustuskelmuse süüdistuses mõistis ringkonnakohus Tammeoksa süü tõendamatuse tõttu õigeks.

Samuti tunnistas ringkonnakohus õigusvastaseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) 2012. aasta juunis tehtud määruse Tammeoksale elukohast lahkumise keelu kohaldamise kohta.

Ringkonnakohtu otsusega hüvitatakse Tammeoksale kohtueelses, maakohtu ja apellatsioonimenetluses tekkinud õigusabikulud kokku 108 024 euro ulatuses.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus Tammeoks ja tema kaitsjad.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et Tammeoksale elukohast lahkumise keelu kohaldamise määruse tegemisel on PPA oluliselt rikkunud menetlusõigust ja määrus on õigusvastane.

Nimetatud määruses on elukohast lahkumise keelu kohaldamist põhjendatud ühelauselise väitega, et Tammeoksa puhul esineb kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise oht, kuid ei ole selgitatud, miks menetleja hinnangul selline oht esineb.

Seotud lood:

Seega määrus, millega kohaldati Tammeoksale elukohast lahkumise keeldu, ei anna vastust küsimusele, miks menetleja pidas tõkendi kohaldamist vajalikuks.

Ringkonnakohus leidis, et kuigi elukohast lahkumise keelu kui kergeima tõkendi puhul ei ole alust nõuda mahukat ja detailset põhjendust, ei saa seda pidada piisavaks põhistuseks.