RM: Eesti peaks täitma kõik Maastrichti kriteeriumid

 (1)
Rahandusministeerium
RahandusministeeriumFoto: Ilmar Saabas

Eesti võlakoormus ja valitsussektori eelarvedefitsiit on Euroopa Liidus ühed madalamad.

Statistikaameti andmetel oli Eesti 2009. aasta valitsussektori võlg 7,2 protsenti ning puudujääk 1,7 protsenti SKP-st.

Mõlemad näitajad jäid rahandusministeeriumi poolt oodatud tasemele ning on sellega Euroopa Liidu ühed madalaimad vastavad näitajad, teatas ministeerium.

Vastavalt konvergentsiprogrammis võetud eesmärkidele vähendab valitsus eelarvepuudujääki järk-järgult ning eelarveülejääk saavutatakse taas 2013. aastaks, mis on oluline eesmärk nii fiskaalpoliitika jätkusuutlikkuse kui reservide taastamise seisukohast.

Eesti valitsussektori võlg on olnud Euroopa Liidu väikseim alates ühendusega liitumisest. Eesti valitsussektori eelarve on varasematel aastatel olnud reeglina ülejäägis ning puudujääki jõuti alles majanduskriisi tingimustes viimasel kahel aastal. Ülejäägis riigieelarvete planeerimisega varasematel aastatel sai Eestil koguda reserve, mis võimaldasid likviidsuspuhvrina paremini toime tulla finants- ja majanduskriisiga.

Valitsussektori eelarvepuudujääk hakkas vähenema 2009. aasta teisest poolest. Detsembrikuuga suutis pea kogu valitsussektor endale aastalõpu eesmärgiks seatud eelarvepositsiooni parandada. Oluline osa defitsiidi vähendamisel oli valitsuse poolt aasta jooksul otsustatud riigieelarve lisameetmetel, aga ka paljude kohalike omavalitsuste, riigi sihtasutuste ning avalik-õiguslike institutsioonide sihipärasel tegevusel.

Praeguse seisuga peaks Eesti täitma kõik mõõdetavad Maastrichti kriteeriumid. Inflatsioonikriteeriumist jäi Eesti inflatsioon madalamaks novembris ning selline olukord jätkub ka käesoleval ning tuleval aastal. Maastrichti kriteeriume valitsussektori võla ning valuutakursi osas on Eesti täitnud alates euroala loomisest.

Edasine ajakava eurole ülemineku otsustustel:
22. aprillil kinnitab Eurostat täna avaldatud andmed Eesti 2009. aasta valitsussektori kohta;
12. mail avaldab Euroopa Liit konvergentsiraporti Eesti majanduse ja riigirahanduse lähenemise kohta euroala majandusele ehk vastamisel Maastrichti kriteeriumidele;
8. juuni võetakse Ecofini kohtumisel seisukoht Eesti vastavuse osas Maastrichti kriteeriumidele;
18. juunil arutab Ecofini ettepanekut Ülemkogu; juulikuine Ecofin otsustab Eesti liitumise ja kinnitab vahetuskursi alates 2011. aasta algusest.