Rohelise Punkti süsteemi ettevõtted saavad ära anda metallpakendeid


4. august (Ärileht Online) - MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Kuusakoski AS sõlmisid lepingu, mis võimaldab Rohelise Punkti kogumissüsteemiga liitunud ettevõtetel ära anda nende territooriumil tekkinud metallpakendid.

Teenuse kasutajatele esitatakse nõue, et metallpakend tuleb koguda eraldi muudest materjalidest kas konteinerisse või ladustada ettevõtte territooriumile. Selleks, et vältida pakendi käitlust ohtliku jäätmena, tuleb tagada metallpakendi puhtus.

ETO kompenseerib oma klientidele pakendi sorteerimise, puhastamise ning transpordiga seonduvad kulud, arvestades tegelikke kulusid ning materjali müügist saadavat tulu.

Metallpakendeid on võimalik ära anda Kuusakoski AS-i kogumiskohtades, kokku 8 linnas üle Eesti. Teenuse saamiseks tuleb ettevõttel sõlmida ETO-ga vastav leping.