Rohelised paluvad presidendil jätta Rail Balticu seadus välja kuulutamata

 (27)
Züleyxa Izmailova
Züleyxa Izmailova, Eestimaa Rohelised juhtFoto: Tiit Blaat

Eesti Geograafia Selts ja Erakond Eestimaa Rohelised paluvad jätta välja kuulutamata nn Rail Balticu seaduse, põhjuseks on selle seaduse vastuolu Eesti Põhiseaduse paragrahvi 5 - põhiseaduses sätestatud loodusressursside säästva kasutamise nõudega ning Rail Balticu rajamise korraldamine praegusel kujul on vastuolus säästva arengu seadusega, Eesti säästva arengu riikliku strateegiaga „Säästev Eesti 21".

Roheliste juht Züleyxa Izmailova sõnul Rail Balticu rajamise lepingust ei selgu, kuidas rakendub raudtee ehituse ja talumisega loodusele tekitatud kahjule saastaja maksab printsiip. Avaldusele on alla kirjutanud ka Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur.

Senised uuringud on nende sõnul keskkonnaküsimustes keskendunud ainult välisõhu ja kliima kaitsele, muid ülimalt olulisi keskkonnamõjusid pole trassikoridoride võrdlustes arvesse võetud.

Õiguslikud vaidlused keskkonnamõju hindamise seaduslikkuse pole saanud veel alata kuna esitatud vaidlustused on alles järelvalve staadiumis.

"Selliste võrdlusuuringute puudumisel pole meil võimalik öelda, kas valitud trassikoridor on Eesti arengu jaoks maksimaalset kasu toov, väikseimate keskkonnamõjudega lahendus.

Antud seadus praegusel kujul kahjustab Eesti looduskeskkonda ega ole seega ühiskonna pika perspektiivi huvides."