Rubla nõrkus sunnib rõivafirma Baltika oma Venemaa tütarfirmad müüma

 (2)
Varade mahakandmisi 4,7 miljoni euro eest
Baltika.
Baltika.Foto: Madis Veltman

Baltika lõpetab Venemaa jaeturul ise opereerimise ning müüb Venemaa tütarettevõtted ligi 400 000 euro eest partnerile, kellega samal ajal sõlmib Vene turul Baltika brändide müügi jätkamiseks ja poodide opereerimiseks frantsiisilepingu järgnevaks viieks aastaks.

Venemaa makromajanduslikust olukorrast ja vene rubla nõrkusest tulenevalt on Baltika jätkuvalt tegelenud Vene turu riskide maandamisega. 2015. aasta algusest on Baltika Venemaa jaesüsteemi plaanipäraselt kokku tõmmanud, sulgenud kahjumlikke poode ja vähendanud turu üldkulusid, põhjendas Baltika otsust.

Kui eelmise aasta alguses oli Baltika jaevõrgus Venemaal 15 poodi, siis tänaseks on see arv viidud kaheksa poeni.

Ukraina turu opereerimismudeli positiivne kogemus võimaldab Baltikal jätkata koostööd Ukraina suuna frantsiisipartneriga ja minna samale lahendusele üle ka Venemaal. 22. veebruaril 2016 sõlmis Baltika lepingu, millega Venemaa jaeturul opereerivate ettevõtete OOO Olivia, OOO Stelsing ja OOO Plazma aktsiad müüakse osaühingule Ellipse Group, märkis rõivafirma börsiteates.

Ellipse Group on ettevõtte, mis omandas 2014. aastal Baltika Ukraina jaevõrgu. Ettevõtte omanikuks on Boriss Loifenfeld. Ellipse Group ostab 100% Baltika kolme Venemaal tegutseva ettevõtte aktsiatest. Ettevõtete müügihind on orienteeruvalt 400 000 eurot, täpne müügihind sõltub 1. märtsi 2016 varude ja muu käibevara suurusest.

Seotud lood:

Viieaastane maksegraafik

Müügihinna tasumiseks on kokku lepitud 5-aastane maksegraafik. Kuigi müügihinna tasumise nõudele on seatud müüdavate varade kommertspant, sõltub selle nõude laekumine Venemaa majanduse arengust ja ettevõtte äritulemuste paranemisest, mistõttu lähtudes konservatiivsuse printsiibist jätab Baltika ostuhinnale allahindlusreservi.

Ellipse Group jätkab koostööd Baltika frantsiisipartnerina ning 22. veebruaril sõlmiti koostööleping järgmiseks viieks aastaks.

Baltika juhatuse esimees Meelis Milder kinnitas, et Venemaa jaeturu opereerimise üleandmine frantsiisipartnerile võimaldab Baltikal paremini keskenduda kasumlikule jaeärile Balti turgudel ning teiste müügikanalite.

Milderi sõnul on samas oluline, et nii Venemaa kui Ukraina jaeturu maht on suures osas säilinud ning toetab kauba sisseostu ja marginaale kõigil turgudel.

Seoses ettevalmistusega Venemaa ettevõtete müügiks hindas Baltika 2015. aasta neljandas kvartalis kõik Venemaa turuga seotud varad alla. Kokku tegi Baltika 2015. aasta lõpus kasumiaruandes kajastatavaid mitterahalisi mahakandmisi summas 4,7 miljonit eurot ja mitterahaline kasum koondkasumiaruandes oli summas ligi 3 miljonit eurot. Baltika bilanss ja omakapital vähenes sellest tulenevalt summas 1,7miljonit eurot.