Rünnak Nordea panga vastu: riigikohus ei võtnud menetlusse kahe ettevõtte kaebust

 (7)
Rünnak Nordea panga vastu: riigikohus ei võtnud menetlusse kahe ettevõtte kaebust
Foto: Siim Lõvi

Riigikohus ei võtnud menetlusse SV Capital OÜ ja Instmark OÜ kassatsioonkaebust Finantsinspektsiooni vastu. Ettevõtted leidsid, et teatud isikud, kes kuuluvad Nordea panga juhtkonda, ei tohi pangandussektoris tegutseda.

SV Capital OÜ ja Instmark OÜ taotlesid 22. juulil 2015 Finantsinspektsioonilt järelevalvemenetluse alustamist ning nende kaasamist menetlusse kolmandate isikutena. Kaebajate lõplik eesmärk oli välistada Nordea panga filiaali juhtkonda kuuluvate teatud isikute tegutsemine pangandussektoris. Finantsinspektsioon selgitas 5. augustil 2015 taotlejale asjaolusid ning järelevalveasutuse sõltumatust finantsjärelevalve teostamisel. SV Capital OÜ ja Insmark OÜ vaidlustasid Finantsinspektsiooni vastuse kohtus, nõudes selle õigusevastaseks tunnistamist.

Kohtud märkisid, et vastavatel äriühingutel puudub subjektiivne õigus nõuda järelevalvemenetluse algatamist ning kinnitasid võimalike järelevalvemenetluste konfidentsiaalset iseloomu. Kohtud tunnistasid Finantsinspektsiooni kirja seaduspäraseks ning tagastasid kaebuse SV Capital OÜ-le ja Insmark OÜ-le. Kohtuvaidlus lõppes Riigikohtu 2. märtsil 2016 määrusega.

2013. aasta juulikuus kirjutas Eesti Ekspress loo „Euroopa murrab pead Krafti maine üle". Seal seisis:

Euroopa apellatsiooninõukogu tegi jaanipäeval Frankfurdis otsuse, mis puudutab Nordea Eesti filiaali juhi Vahur Krafti sobivust oma ametikohale.

Otsus on täitmiseks Londonis asuvale Euroopa pangandusjärelevalvele. Viimane peab hindama, kas anda Eesti finantsinspektsioonile ülesanne Krafti ametikõlbulikkust kaaluda või pole selleks alust.

Koos Kraftiga on arutluse all veel Nordea Eesti filiaali kahe juhtivtöötaja vastavus krediidiasutuste seadusele. Seaduse järgi peab pangajuhil olema "laitmatu ärialane reputatsioon". Kraftile heidab varju 1995. aastal Eesti Panga presidendi kohusetäitjana antud allkiri dokumendile, mis sisaldas VEB-Fondi kohta valeandmeid.

Ülejäänud kaks Nordea töötajat jäid 2011. aastal Harju maakohtu arvates vahele valeandmete esitamisega ühes raha arestimise juhtumis.

Nii Krafti kui tema kolleegide ametist vabastamist nõuab Eestis tegutsev osaühing SV Capital, mis kuulub Juri ­Džeksenevile ja Vjatšeslav ­Šuljakovile. Mõni aasta tagasi vahetas nende firma suuri summasid Venemaalt üle kantud rublasid Eestis eurodeks ning viis need sularahana Venemaale. Keskkriminaalpolitsei ­uuris skeemi neli aastat ja lõpetas kriminaalasja 2010.

SV Capitali advokaat Maksim Greinoman nõudis Nordea töötajate lahtilaskmist algul Eesti ja Soome finantsinspektsioonilt ja seejärel Euroopa pangandusjärelevalvelt. Lõpuks pöördus ta Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogusse.

Nordea Panga toonane kommentaar:

Asjaolust, et OÜ SV Capital on tõstatanud antud teema Euroopa pangandusjärelvalves ja Euroopa finantsjärelvalvete apellatsiooninõukogus saime teada täna hommikul, meile ei ole menetlusest teavitanud ei nimetatud institutsioonid, ega OÜ SV Capital vastavasisulisi dokumente edastanud. Olles tutvunud Euroopa finantsjärelvalvete apellatsiooninõukogu 24.06.2013 otsusega, kinnitame, et meie hinnangul on igasugune seos Vahur Kraftiga meelevaldne ja pahatahtlik.

Peame vajalikuks selgitada, et OÜ SV Capital ja temaga seotud isikud on olnud mitmete aastate jooksul kriminaalmenetluses kahtlustatavad ning on seotud mitme kohtuvaidlusega, sh. riigiga. SV Capital OÜ ja temale nõuded loovutanud Instmark OÜ tegevus on olnud seotud rahapesu kahtlustega, millele on tähelepanu juhtinud nii Rahapesu Andmebüroo kui ka nende kolleegid Venemaalt.

Antud kaasuses hoidis Nordea Eesti Instmark OÜ vahendeid kinni, seoses kahtlusega raha päritolu osas. OÜ SV Capital vaidlustas meie õigust raha kinnipidamiseks. Nordea saavutas kohtuvõidu nii maakohtus, kui ka apellatsioonikohtus. Tänaseks on lõplik kohtuotsus jõustunud heakskiiduga Nordea tegevusele.

SV Capital OÜ toonane kommentaar:

Instmark OÜ, SV Capital OÜ, selle juhatuse liikmed ega osanikud ei olnud kunagi Eestis rahapesus kahtlustatavad või süüdistatavad.

Kuivõrd Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse järelevalvemenetlus Eesti ja Soome Finantsinspektsioonide üle jätkub, siis selle üksikasju ei ole hetkel võimalik kommenteerida. Samuti ei ole mõistagi võimalik kommenteerida muid klientide poolt läbiviidavaid menetlusi, mille menetlusosaliseks Nordea Bank Finland PLC ei ole, kuid mis on tema tegevusega seotud.