Saint-Gobain Autover Eesti teavitab probleemtoodete tagastamise võimalustest


Saint-Gobain Autover Eesti teavitab probleemtoodete tagastamise võimalustest
Autoklaas tuleb viia jäätmejaama.Unsplash.com

Vastavalt jäätmeseadusele klassifitseeritakse kasutatud autoklaasid ja nende lisad kui probleemtooted. Need küll ei sisalda ohtlikke aineid, kuid neid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja nende jäätmeid tuleb keskkonna säästmise eesmärgil käidelda parimal võimalikul moel.

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Autover Eesti esindusest ostetud autoklaasid ja nende lisad ning nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda olmejäätmetest eraldi. Kasutatud jäätmed tuleb viia vaid selleks ettenähtud kohtadesse.

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Autover Eesti esindusest ostetud tooteid või neist tekkinud jäätmeid võetakse vastu kõigis Saint-Gobain Autover Eesti ja GLASSDRIVE´i esindustes.

Tallinnas, Peterburi tee 38/3, Telefon: +372 699 6200
Tartus, Ringtee 58, Telefon: +372 742 5895

Asjakohast informatsiooni leiab interneti aadressidelt: www.glassdrive.ee ning www.autover.ee. Mujalt soetatud probleemtooted võetakse vastu jäätmejaamades vastavalt jäätmejaama korrale ning tingimustele.

Saint-Gobain Autover tegeleb autoklaaside ja nendega seotud toodete, klaasiliimide, tööriistade ja lisatarvikute tarnimisega sõidukite järelturule. Klaasi toodab ettevõte Saint-Gobain Sekurit. Saint Gobain Autover, mis asutati aastal 1991, on nüüdseks aktiivne 26-s riigis ja müüb üle 4 miljoni klaasi igal aastal.

Saint-Gobain arendab, toodab ja turustab materjale ja lahendusi, mis tagavad heaolu meie elukeskkonnas täna ja tulevikus. Saint-Gobain, olles liider maailma ehitusturul, kujundab, toodab ja turustab kõrgtehnoloogilisi- ja ehitusmaterjale, pakkudes uuenduslikke lahendusi, mis on energiatõhusad ja keskkonnasäästlikud. Saint-Gobain tegutseb 67 riigis, kus töötab ligikaudu 179,000 töötajat.