Saint-Gobain Autover Eesti võtab tagasi kasutatud sõidukiklaase


Saint-Gobain Autover Eesti võtab tagasi kasutatud sõidukiklaase
Pixabay

Kasutatud autoklaasid ja nende lisad on probleemtooted. Kuigi autoklaas ei sisalda just ohtlikke aineid, on neid keskkonna säästmise eesmärgil otstarbekas kasutada sihtotstarbeliselt ja käidelda jäätmetena parimal võimalikul moel.

Saint-Gobain Autover Eesti esindusest ostetud autoklaasid, klaaside lisad ja nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda olmejäätmetest eraldi ning viia ainult selleks ettenähtud kohtadesse.

Autover Eesti esindusest ostetud tooteid või neist tekkinud jäätmeid võetakse vastu kõigis Autoveri ja GLASSDRIVE´i esindustes:

  • Tallinnas, Peterburi tee 38/3, tel 699 6200
  • Tartus, Ringtee 58, tel 742 5895

Mujalt soetatud probleemtooted võetakse vastu jäätmejaamades vastavalt jäätmejaama korrale ja tingimustele.

Asjakohast informatsiooni leiab internetiaadressidelt www.glassdrive.ee ja www.autover.ee.

Saint-Gobain Autover tegeleb autoklaaside ja nendega seotud toodete, klaasiliimide, tööriistade ja lisatarvikute tarnimisega sõidukite järelturule. Klaasi toodab ettevõte Saint-Gobain Sekurit. Saint-Gobain Autover, mis asutati aastal 1991, on nüüdseks aktiivne 26 riigis ja müüb üle nelja miljoni klaasi igal aastal.

Saint-Gobain arendab, toodab ja turustab materjale ja lahendusi, mis tagavad heaolu meie elukeskkonnas täna ja tulevikus. Saint-Gobain, olles liider maailma ehitusturul, kujundab, toodab ja turustab kõrgtehnoloogilisi ja ehitusmaterjale, pakkudes uuenduslikke lahendusi, mis on energiatõhusad ja keskkonnasäästlikud. Saint-Gobain tegutseb 66 riigis, kus töötab ligikaudu 170 000 töötajat.