Saksa-Balti kaubanduskoda: koroonaviirus on avaldanud Baltikumi ettevõtetele suurt mõju


Saksa-Balti kaubanduskoda: koroonaviirus on avaldanud Baltikumi ettevõtetele suurt mõju
Foto: Tanel Meos

Saksa-Balti kaubanduskoda (AHK) viis oma Eesti, Läti ja Leedu liikmesettevõtete seas läbi küsitluse koroonaviiruse mõju kohta, millest selgus, et viirus on avaldanud Baltikumi ettevõtetele suurt mõju ja enam kui pooled on juba seda tunnetanud.

30 protsenti küsitletud Eesti ettevõtjatest teatas, et nad ei saa praegu koronaviiruse leviku ja võetud kaitsemeetmete tõttu teha olulisi äri- ja investeerimisotsuseid. Ka kolmandik küsitletud ettevõtetest tunneb muutusi oma rahavoogude osas ja umbes kümme protsenti on juba pidanud muudatusi sisse viima töötajate osas.

Üle poole Eestis küsitletud ettevõtetest hindab koroonaviiruse esialgset mõju nende äritegevusele tugevaks või mõõdukalt tugevaks ning on juba võtnud konkreetseid meetmeid või vähemalt kavandanud neid. Nii nt. enam kui 60% küsitletud ettevõtjatest katkestasid oma tööreisid ja umbes pooled peavad kavandatud üritused edasi lükkama või need tühistama. 20% Eestis küsitletud ettevõtetest väidab, et koroonaviirus mõjutab ka ettevõtte aastaeelarvet.

Küsitlus viidi läbi kõigis kolmes Balti riigis korraga. Lätis ja Leedus ütles rohkem ettevõtteid kui Eestis, et koronaviiruse puhangu tagajärgi ei saa veel täielikult hinnata. Lätis oli ka kõige rohkem ettevõtteid - 20 protsenti, kellel pole veel koronaviiruse mõju oma tööle olnud - Eestis ja Leedus oli selliste ettevõtete arv alla kümne protsendi.

„Balti ettevõtted arvestavad juba praegu oma äritegevusele olulise negatiivse mõjuga. Eesti, Läti ja Leedu vahel siin olulisi erinevusi ei ole. Saksamaal üritatakse käituda külma peaga ja võimalikult hästi valmistada ühiskonda ette eelseisvaks pandeemiaks. Ärireisidel Saksamaale kehtib põhimõte, et enam kui tuhande inimesega üritused põhimõtteliselt tühistatakse. Koolid on endiselt avatud, avalik elu toimub, kuid kontserdid ja teatrietendused on ära jäetud. Föderaalvalitsus on otsustanud ette võtta ulatuslikud meetmed. Võtmeelemendiks on lühiajaline töö, millega ettevõtted saavad paindlikult reageerida tellimustele, ilma et tehtaks massilisi koondamisi," ütles Florian Schröder, Saksamaa-Balti kaubanduskoja (AHK) tegevdirektor.

Ligikaudu 450 liikmesettevõttega Saksamaa-Balti Kaubanduskoda (AHK) pakub koostöövõimalusi Saksamaa ja kolme Balti riigi ettevõtetele. AHK Balti riigid on osa ülemaailmses Saksa kaubanduskodade (AHK) võrgustikus enam kui 90 riigis 130 asukohas.