Sampo Life tõi turule Põhjamaade varahalduslahenduste paketi


Ligi kümme aastat Eesti turul tegutsev investeerimislahendusi pakkuv Sampo Life tõi turule Põhjamaade edukaks osutunud Mandatum Life`i varahalduslahenduste paketi.

Mandatum Life`i varahalduslahendused pakuvad igapäevast aktiivset portfellihaldust investoritele, kes soovivad jätta investeeringute haldamise oma ala ekspertide hooleks, teatas Sampo Life.

Aktiivne portfellihaldus tähendab, et investeerimisportfelli kujundatakse erinevate varaklasside (aktsiad, võlakirjad, deposiidid, alternatiivsed investeeringud jne) lõikes ümber vastavalt turuolukorrale ning portfellihaldaja nägemusele, et saavutada suurim võimalik tootlikkus läbi erinevate majandustsüklite.

Näiteks võib mõnel ajahetkel investeerimisportfelli vara olla investeeritud olulises osas aktsiatesse, teistes turutingimustes aga võlakirjadesse, hoiustesse ning alternatiivsetesse instrumentidesse.

„Kuna traditsioonilised varahalduslahendused ei paku piisavaid võimalusi portfelli efektiivseks juhtimiseks ja investeeringute väärtuse suurendamiseks, on Mandatum Life loonud lahendused, milles on suurem alternatiivsete investeeringute osakaal. Mandatum Life`i lahenduste eesmärgiks on saavutada parim võimalik tootlus nii tõusval kui ka langeval turul,” selgitas Sampo Life`i investeeringute juht Paul Lukka.

Alternatiivsete investeeringute all peatakse silmas näiteks tooraineid, hedge-fonde, kinnisvara, kunsti, private equity’t, valuutasid ning muid turuinstrumente, mille abil on võimalik tulu teenida või olemasolevaid positsioone kaitsta.
„Alternatiivsetest investeeringutest on viimastel aegadel eriti edukaks osutunud tehingud valuutakurssidega: EUR/USD, EUR/SEK valuutakursside vahelised muutused. Samuti nähakse suurt potentsiaali toiduainete sektoris,” tõi Lukka näiteid.
SE Sampo Life Insurance Baltic on 1999. aastast Eestis tegutsev ettevõte, mis kuulub Soome finantskontserni Sampo. Sampo Life on keskendunud pikaajaliste säästmis- ja investeerimistoodete pakkumisele. Alates 2007. aastast tegutseb Eestis esimene euroopa äriühing SE Sampo Life Insurance Baltic peakontoriga Eestis ning filiaalidega Lätis ja Leedus. Sampo Life’i enam kui 40 000 kliendi varade maht oli 2008. aasta lõpuks 1,2 miljardit krooni.