Sampo Life võtab nimeks Mandatum Life

 (5)
Sampo Life võtab nimeks Mandatum Life
Reuters/Scanpix

Alates 1. juulist on SE Sampo Life Insurance Balticu uus ärinimi Mandatum Life Insurance Baltic SE.

Nime vahetamise peamine põhjus on emaettevõtte Mandatum Life Insurance Company Limited (Soome) varahaldusele suunatud strateegia kasutusele võtmine Balti riikides, teatas ettevõte.

Juba paar aastat tagasi keskenduti Baltikumi ettevõttes investeerimislahenduste pakkumisele elukindlustuse kaudu, juulikuust alates aga kuulub ühtne äristrateegia terves Mandatum Life grupis ühe nime alla.

"Mandatum Life’i kaubamärgi investeerimislahendusi oleme Eesti, Läti ja Leedu era- ning äriklientidele pakkunud alates 2008. aasta sügisest. Kuna tänavu märtsis lisandusid klientidele pakutavate teenuste hulka ka Mandatum Life’i varahaldusteenused, siis nüüd hakkamegi loogilise sammuna kasutama emaettevõtte nime nii äri- kui ka turundusnimena kogu Baltikumis," ütles ütles Baltikumi ettevõtte juhatuse esimees Imre Madison.

Klientidele ja koostööpartneritele, kellel on Sampo Life’iga sõlmitud lepingud, ei too nimevahetus kaasa mingeid muudatusi lepingute sisus. Kõik lepingud kehtivad edasi senistel tingimustel.

Mandatum Life kuulub Põhja-Euroopa olulisse finantskontserni Sampo Grupp. Sampo kontserni tegevus jaguneb kaheks peamiseks suunaks: Mandatum Life pakub investeerimis- ja varahalduslahendusi ning elukindlustus­teenuseid Soomes ja Balti riikides, If P&C Insurance Company aga on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv kahju- ja varakindlustusselts. Sampo Grupp on ka Nordea pangandusgrupi suurim aktsionär.