Sandor Liive töötasu oli mullu 11 319 eurot kuus

 (131)
Sandor Liive töötasu oli mullu 11 319 eurot kuus
Foto: Ilmar Saabas

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive aastapalk oli mullu 135 826 eurot, mis teeb ühes kuus välja makstud tasuks 11 319 eurot.

Liive teenis aasta varem palga ja lisatasudena 157 000 eurot.
Juhatuste liikmete aastapalgad jäid eelmisel aastal 93 000 euro piirimaile. Juhatusse kuulusid finantsjuht Margus Kaasik, jaeäri vadkonna juht Margus Rink, elektri ja soojuse tootmise valdkonna juht Raine Pajo ning kütuse valdkonna juht Harri Mikk, selgub Eesti Energia aastaraamatust.

Eesti Energia juhatuse tasustamise põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus, mille kohaselt otsustab tasu nõukogu.
Tasu on fikseeritud juhatuse liikmega sõlmitud lepingus ja seda saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Lähtudes riigivaraseaduse piirangutest ja kontserni tulemustest makstakse juhatuse liikmele ka tulemustasu, mille suurus ei tohi kokku ületada juhatuse liikme neljakordset keskmist kuutasu eelmisel majandusaastal.
Täiendava tasu määramine peab olema põhjendatud ja arvestama kontserni eesmärkide täitmist, loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Lahkumishüvitist võib maksta üksnes juhul, kui nõukogu kutsub juhatuse liikme tagasi oma algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist, ning selle suurus ei või ületada juhatuse liikme kolme kuu tasu.

2011. majandusaastal olid juhatuse liikmete koondtasud:
Sandor Liive 135 826,09 (eurodes) 
Margus Kaasik 93 322,62
Margus Rink 93 459,15
Raine Pajo 93 353,72
Harri Mikk 92 604,13