Schneider Electric ja IIC alustasid koostööd asjade interneti valdkonnas

 (1)
Schneider Electric ja IIC alustasid koostööd asjade interneti valdkonnas
Foto: Tanel Meos

Industrial Internet Consortium, rahvusvaheline interneti valdkonna spetsialiste koondav ühendus, valis Schneider Electricu konsortsiumi juhtivkomiteesse. Schneider Electric võtab keskse koha teiste asjade interneti (IoT, Internet of Things) valdkonna juhtivate ettevõtete nagu AT&T, Cisco, General Electric, IBM ja Intel kõrval ning asub välja töötama meetmeid kiirendamaks IoT tehnoloogiate kasutusele võttu üle maailma.

Asjade internet võimaldab muuta majanduse efektiivsemaks läbi parenenud tootmisviiside ja optimaalsema koostöötaseme nii inimeste kui seadmete vahel.

McKinsey läbiviidud uuringud näitavad, et asjade internet võimaldab 2025. aastal luua turul märkimisväärset lisandväärtust – kuni 10 triljonit USA dollarit aastas.

“Omavahel ja internetiga ühendatud seadmed on intelligentsemad ja suudavad muuta tootmisprotsessid tehastes ning kaevandustes tunduvalt efektiivsemaks. Schneider Electricu võimekus energia ja protsesside efektiivsemaks muutmise alal koos nende rea võrku ühendatavate seadmete ja lahendustega aitab meil viia asjade interneti järgmisele tasemele. See võimaldab näha tulevikus olulisi muutusi nii argielus kui tööstuses,” sõnas Industrial Internet Consortiumi tegevjuht Dr. Richard Soley.

“Panustame sellele, et ühendada omavahel üha enam tooteid, süsteeme ja tarkvara. Eesmärgiks on muuta energiajaotus läbi asjade interneti senisest veelgi paremini hallatavaks. Rakendades reaalajas toimivat operatiivintelligentsi, oleme klientidele abiks selles uues reaalsuses, kus on vajalik eri ärisuundade või haruettevõtete liitmine üheks tervikuks,” ütles Schneider Electricu tegevjuht Jean-Pascal Tricoire.

“Asjade internet on Eestis muutumas üha olulisemaks märksõnaks ning meie lähenemine võimaldab juba täna pakkuda kliendile asjade interneti kontseptsiooniga sobituvaid lahendusi. Võrku ühilduvate toodete osakaal meie tooteportfellis kasvab kiiresti. Kliendid vajavad lahendusi, mis aitavad muuta protsesse automatiseeritumaks ning saada operatiivselt informatsiooni, mille alusel võtta vastu ärilisi otsuseid,” ütles Schneider Electric Eesti tööstusautomaatika projektijuht Kaupo Kork.

Globaalsetest trendidest lähtuvalt muutis Schneider Electric alates septembrist oma operatiivset strateegiat, mille võtab kokku tunnuslause Life Is On. Uus lähenemine kombineerib Schneider Electricu seniseid kompetentse operatiivintelligentsi valdkonnas uute suundadega asjade interneti alal, mis võimaldab muuta viise, kuidas inimesed ja ettevõtted tarbivad energiat, senisest paremini automatiseerida tööstusprotsesse ning suurendada organisatsioonide juhtimiskvaliteeti.

”Usume, et ligipääs energiale on iga inimese põhiväärtus ning töötame selle nimel, et muuta see turvaliseks, töökindlaks, efektiivseks, jätkusuutlikuks ja ühendatavaks. Seda väljendab ka meie uus tunnuslause Life is on – kõigile, kõikjal, ja igal ajahetkel,” ütles Schneider Electricu tegevjuht Tricoire.

Schneider Electric on rahvusvaheline elektrienergia juhtimise ja automaatika spetsialist. 2014. aastal oli ettevõtte käive 25 miljardit eurot. Firma 170 000 töötajat teenindavad kliente enam kui 100 riigis aidates neil muuta energia turvaliseks, töökindlaks, efektiivseks ning jätkusuutlikuks. Schneider Electricu tehnoloogia, tarkvara ja teenused aitavad klientidel juhtida ja automatiseerida oma tegevust alates lihtsatest lülititest keerukatete operatsioonisüsteemideni. See aitab kujundada ümber tööstust, muuta linnu ja rikastada elukvaliteeti. Schneider Electricus võetakse see kokku tunnuslausega Life Is On.