Seadus jätab väikeaktsionäri kaitseta

 (5)
Seadus jätab väikeaktsionäri kaitseta
Kalev Saare (foto: cobalt.legal/ee)

Vähemusaktsionäride õigused on Eestis nõrgalt kaitstud ning vajavad oluliselt täiendamist, leiavad advokaadibüroo Cobalt advokaadid Jaanus Mody ja Kalev Saare.

Täna kehtivad seadused lähtuvad eeldusest, et nii enamus- kui vähemusosaluste omanikud täidavad oma kohustusi ja kasutavad oma õigusi heauskselt, kirjutab Äripäev.

See tähendab muu hulgas, et enamus ei anna juhtorganitele vähemuse huve kahjustavaid juhiseid, järgib seadusega kehtestatud hääleõiguse piiranguid ning ei alluta ühingu huve oma isiklikele huvidele.

Tegelik elu on pahatihti aga neist eeldustest erinev. Nii enamusaktsionärid kui nendele allutatud juhtorganite liikmed kasutavad sageli oma positsiooni ühingu huvide vastaselt.

Allikas: Äripäev