Seakatku järelmid. Valeinfo mobiilse põleti kohta maksis Veterinaar- ja toiduameti peadirektorile töökoha

 (44)
Aasta Põllumehe konverents 2014 Riigikogus
Ago PärtelFoto: Sven Arbet

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas täna käskkirja, millega vabastab alates homsest, 1. jaanuarist ametist Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektor Ago Pärteli, teatas Maaeluministeerium.

„Peadirektori tegevuse suhtes toimunud distsiplinaarmenetlus näitas, et peadirektor andis oma alluvale korralduse edastada avalikkusele valeinfot mobiilse põleti Hurikan 1000E kasutamise kohta Tartumaal asunud seakatkukolde likvideerimisel,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

„Distsiplinaarmenetluses tuvastatud asjaolude valguses pole praeguse peadirektoriga võimalik jätkata usalduslikku teenistussuhet. Avaliku teenistuse tippjuht ei saa endale sellist käitumist lubada ja sellele tuleb anda selge hinnang,“ lisas minister.

Maaeluministeerium algatas 21. septembril distsiplinaarmenetluse Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärteli suhtes, et kontrollida võimalikku distsiplinaarsüütegu teenistuskohustuste täitmisel. Menetlust alustati, et kontrollida mobiilse põleti Hurikan 1000E kasutamise asjaolusid sigade Aafrika katku tõrjumisel, sh selle kohta avalikkusele ebaõige teabe edastamist.