SEB Eesti Ühispank toob turule uue kodukindlustustoote


16. jaanuar (Ärileht Online) - SEB Eesti Ühispank koostöös SEB Ühisliisingu Kindlustusmaakleri ja Seesam Rahvusvahelise Kindlustusega pakub alates 17. jaanuarist koos Kodulaenuga uut kodu kindlustamise võimalust.

SEB Eesti Ühispanga eralaenude arendusjuhi Triin Messimase sõnul on uue toote eesmärk pakkuda turu parima hinna ja suurima kindlustuskaitsega kodukindlustust, mille vormistamine ja maksete tasumine on muudetud kindlustusvõtjale maksimaalselt mugavaks.

Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse äkiliste ja ettenägematute sündmuste tõttu kindlustatud esemele tekkinud varaline kahju. Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse lukkude uuendamiskulud maksimaalselt 10 000 kr ulatuses, lammutustööde ja prahiveo kulud maksimaalselt 125 000 kr ulatuses ning ajutise eluaseme üürikulu kuni 10% ulatuses kindlustatud eseme kindlustussummast, maksimaalselt 60 000 kr ulatuses.